Reklama r2m

 

Obwieszczenie Wójta

Obwieszczenie Wójta - decyzja dla kanalizacji (ul. Lubieszyńska)

W poniedziałek, 2020-02-10, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą na terenie działek leżących w Skarbimierzycach i Mierzynie (obręb Mierzyn 1).

Pisaliśmy o tym 17 stycznia 2020 r. w artykule: Obwieszczenie Wójta - kanalizacja deszczowa ul. Lubieszyńska

W załączonym obwieszczeniu Wójt informuje, że decyzja została wydana 2020-02-07, a stronom przysługuje odwołanie do SKO w Szczecinie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia (czyli od 2020-02-10).

Z decyzją i aktami sprawy można zapoznawać się w budynku urzędu w Dobrej przy ul. Granicznej 24a:

  • w poniedziałki w godz. 8:30 - 16:30
  • środy i czwartki w godz. 7:00 - 15:00

 

Obwieszczenie Wójta - decyzja środowiskowa dotycząca rozbudowy DGS

 

Reklama r6s