Reklama

 

Obwieszczenie Wójta - decyzja dla gazociągu w rejonie ul. Truskawkowej

Obwieszczenie Wójta - decyzja dla gazociągu w rejonie ul. Truskawkowej

W środę, 2021-09-22, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr: 243/8 i 245/3, położonych w rejonie ul. Truskawkowej.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia.
W tym czasie stronom przysługuje odwołanie od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.

Z dokumentami sprawy można zapoznać się w budynku UG w Dobrej (Referat Planowania Przestrzennego przy ul. Granicznej 24a):
  • w poniedziałki w godz. 8:30 - 16:30
  • w środy i czwartki w godz. 7:00 - 15:00


Info: UG Dobra

 

Reklama