Reklama

 

Obwieszczenie Wójta - decyzja dla budowy linii energetycznej - Brzozowa, Długa

Obwieszczenie Wójta - decyzja dla budowy linii energetycznej - Brzozowa, Długa

We wtorek, 2020-11-17, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wydaniu decyzji Nr 75/2020/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie działek nr: 207/2, 330, 249/17 i 333/2, położonych w rejonie ul. Brzozowej i Długiej.

Obwieszczenie uważa się - zgodnie z pismem gminy - za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia, a więc do 2020-12-01.
W tym czasie strony mogą także odwołać się od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.

Z decyzją i aktami sprawy można zapoznać się w budynku UG w Dobrej (Referat Planowania Przestrzennego przy ul. Granicznej 24) - po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 91 424 19 76):
  • w poniedziałki w godz. 8:30 - 16:30
  • w środy i czwartki w godz. 7:00 - 15:00

 

Reklama