Reklama

 

Obwieszczenie Wójta - decyzja dla budowy gazociągu - Długa

Obwieszczenie Wójta - decyzja dla budowy gazociągu - Długa

W poniedziałek, 2020-11-16, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wydaniu decyzji Nr 74/2020/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 249/17 i 333/2, położonych w rejonie ul. Długiej / Aksamitnej.

Obwieszczenie uważa się - zgodnie z pismem gminy - za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia, a więc do 2020-11-30.

Z decyzją i aktami sprawy można zapoznać się w budynku UG w Dobrej (Referat Planowania Przestrzennego przy ul. Granicznej 24) - po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 91 424 19 76):
  • w poniedziałki w godz. 8:30 - 16:30
  • w środy i czwartki w godz. 7:00 - 15:00

 

Reklama