Reklama r2m

 

Obwieszczenie Wójta - budowa kanalizacji sanitarnej - Wędrowna i Zgodna

Obwieszczenie Wójta - budowa kanalizacji sanitarnej - Wędrowna i Zgodna

W środę, 2021-12-22, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowych w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Kolorowa wraz z rurociągiem tłocznym w ul. Kolorowej  i ul. Wędrownej.

Obwieszczenie uważa się - zgodnie z pismem gminy - za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia, a więc do 2022-01-05.

Strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w Wydziale ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska UG Dobra (Dobra, ul. Graniczna 31) - po wcześniejszym umówieniu terminu (tel. 91 311 38 40).


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s