Reklama r2m

 

Obowiązkowe maseczki od czwartku - jak nosić, co planuje rząd

Obowiązkowe maseczki od czwartku - jak nosić, co planuje rząd


Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku wprowadzony zostaje obowiązek zasłaniania ust i nosa. Przebywając w miejscu publicznym będziemy musieli nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos.

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę, a także jakie uszczegółowione zasady planuje wdrożyć rząd - w artykule:


 

Główny Inspektorat Sanitarny wraz z Ministerstwem Zdrowia wyjaśniają, jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę:

 1. przed nałożeniem maski - umyj ręce mydłem z wodą lub płynem do dezynfekcji
 2. zakryj usta i nos maską - bez żadnych przerw między twarzą a maską
 3. unikaj dotykania maski podczas jej używania
 4. wymień maskę na nową, gdy tylko będzie wilgotna
 5. aby zdjąć maskę - chwyć ją od tyłu za wiązanie
 6. wyrzuć maskę do zamykanego pojemnika

Pamiętaj!

 • nie używaj ponownie masek jednorazowych
 • zużyte maseczki, rękawiczki i środki ochrony noszone przez osoby zdrowe powinny być zebrane w mniejsze worki, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane

Obowiązek noszenia maseczek będzie dotyczyć wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało do konsultacji roboczych projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych.  Uszczegóławia on zasady noszenie maseczek.

Projekt zakłada:

 • obowiązek zakrywania ust i nosa może być realizowany przy pomocy części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki

 • do zakrywania ust i nosa jesteśmy zobowiązani:
  • w środkach transportu publicznego
  • w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby  niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie
  • w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, placówkach handlowych i na targowiskach
  • na terenach zieleni, w szczególności: w parkach, zieleńcach, promenadach, bulwarach
  • na terenach leśnych, w szczególności: na terenie parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów

 • z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnione są:
  • osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące, które poruszają się pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
  • dzieci poniżej 2 lat albo osób, które nie są w stanie zakrywać ust lub nosa z powodu z trudności w oddychaniu albo niezdolnych z do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa
 • osoba legitymująca nas w celu ustalenia tożsamości albo konieczności identyfikacji (w związku ze świadczeniem usług  lub  wykonywaniem czynności zawodowych) może zażądać od nas odkrycia ust i nosa
 • zasady te miałyby obowiązywać od 2020-04-16 do odwołania

 

Należy pamiętać, że jest to projekt rozporządzenia i w wersji przyjętej może zawierać pewne różnice. Niemniej określony został już zakres obowiązywania zasad noszenia maseczek i warto być na niego przygotowanym.


Info i grafika: Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny - https://gis.gov.pl/aktualnosci

 

Reklama r6s