Reklama r2m

 

Woda - podlewanie ogrodu

Niedobory wody w czasie upałów - kogo dotyczą i z czego wynikają


Coraz częściej towarzyszą nam przeciwstawne zjawiska związane z wodą: albo jej brak, albo nadmiar.  Jak można było się spodziewać - do tematu wody w tych aspektach będziemy wracać...

Dzisiaj nieco wyjaśnień dotyczących braku wody w upalne dni, o Mierzynie, w którym problemów podobno nie ma, a także o Zarządzeniu Wójta Gminy Dobra sprzed 12 lat, które… wciąż obowiązuje.

 

Gdy nadejdą upalne dni to niemal pewnym jest, że wieczorem i nocą znaczna część osób będzie miała problem ze skorzystaniem z wody do tzw. celów bytowych, w szczególności do mycia. Powodem jest dramatycznie niskie ciśnienie w wodociągu spowodowane - jak się powszechnie uważa - intensywnym podlewaniem ogrodów.

Rodzi to sytuacje konfliktowe: mieszkańcy wyższych obszarów narzekają na brak wody, właściciele ogrodów traktują dostarczanie wody jak usługę, za którą płacą i której realizacji oczekują, a Wójt Gminy apeluje o rozsądne wykorzystanie wody, jako coraz bardziej deficytowego dobra naturalnego.

 

Zarządzenie - wprowadzone 12 lat temu, ale wciąż obowiązujące, albo nie obowiązujące?…

W ślad za apelem Wójt idzie Zarządzenie Wójta Gminy Dobra nr 69/09 z 28 kwietnia 2009 r., które wciąż obowiązuje, nie zostało odwołane ani nie zostało zastąpione innym Zarządzeniem. Szkoda więc, że Wójt nie przypomina o tym Zarządzeniu na początku lata każdego roku, bo z jednej strony można o nim po prostu zapomnieć, a z drugiej - przybywają nowi mieszkańcy, którzy mogą o nim nie wiedzieć.

To zarządzenie wprowadza zakaz pobierania wody z gminnych urządzeń wodociągowych do podlewania ogrodów i upraw rolnych - w godzinach 6:00-10:00 oraz 16:00-23:00.

W zarządzeniu jest mowa o zakazie pobierania wody w tych godzinach, a nie o podlewaniu ogrodów. Jeśli ktoś więc ma zbudowany system retencji wody, albo zgromadzi wodę poza tymi godzinami - to podlewać może. Oczywiście najczęściej trudno mówić, aby podlewanie o godz. 16:00 w upalny dzień było efektywne, a wręcz - aby miało sens.

 

… albo nie obowiązujące? O czym pisze Wójt?

Co ciekawe - apel Wójt Gminy Dobra o oszczędzanie wody kończy się stwierdzeniem: "(…) możliwe jest wprowadzenie zakazu pobierania wody z gminnych urządzeń wodociągowych do podlewania ogródków działkowych, zieleńców przydomowych oraz upraw rolnych w godz. 6:00-10:00 oraz 16:00-23:00 (….)"

To interesujące, bo tutaj Wójt ostrzega o wprowadzeniu zakazu, ale Zarządzenie wprowadzające taki zakaz wciąż obowiązuje i nie zostało zastąpione innym.

Trudno orzec, o wprowadzeniu jakiego zakazu pisze Wójt, skoro jeden już obowiązuje.

 

Gdzie występuje problem z wodą? Podobno w Mierzynie problemów nie ma…

Gdy zapytałem w UG Dobra o przyczyny niedoborów wody - otrzymałem odpowiedź, że "Problem dotyczy miejscowości Bezrzecze oraz kilku posesji z miejscowości Wołczkowo."

I jeszcze podkreślono, że najwięcej problemów z dostawą wody zgłaszają mieszkańcy Bezrzecza i kilku ulic w Wołczkowie.

Wygląda więc na to, że w Mierzynie takich problemów nie ma!  Trochę kłóci się to z lekturą wypowiedzi mieszkańców Mierzyna na forum społecznościowym.  A może po prostu mieszkańcy Mierzyna powinni zgłaszać problemy bezpośrednio do UG, a nie tylko na Facebooku, aby władza wiedziała co się dzieje?

 

Przyczyna problemu -  lakoniczne wyjaśnienie: "nagły wzrost poboru wody"

Zapytałem, jakie są zasadnicze przyczyny problemów z wodą poza zwiększonym poborem w sezonie letnim na podlewanie ogrodów. Chciałem dowiedzieć się, czy ma wpływ na to niewydolność źródła (źródeł wody), problemy z infrastrukturą czy urządzeniami w sieci wodociągowej.

Uzyskałem lakoniczną odpowiedź: "Przyczyną takiego stanu rzeczy jest nagły wzrost poboru wody.".

Wynika zatem z tego, że źródła wody są wydolne, sieć wodociągowa w porządku, tylko ludzie nagle pobierają o wiele więcej wody i zapewne to oni są odpowiedzialni za spadki ciśnienia.

Nie jest to kwestia awarii, bo przytoczono jedną sytuację awaryjną (z 16 na 17 czerwca), która miała wpływ na dostawę wody do Skarbimierzyc i do Osiedla pod Lipami w Mierzynie.

UG Dobra obrazuje nagły wzrost poboru wody porównaniem średniego poboru wody pomiędzy godzinami wieczornymi w okresie styczeń-kwiecień a godzinami wieczornymi w czerwcu:

ujęcie zużycie 01-04 zużycie 06 wzrost zużycia
Dobra 18m3/h 83m3/h 361%
Skarbimierzyce
(zasila m.in. Mierzyn)
80m3/h 179m3/h 124%
Buk 14m3/h 56m3/h 300%
Dołuje 20m3/h 81m3/h 305%
Bezrzecze 60m3/h 156m3/h 160%
Grzepnica 20m3/h 62m3/h 210%
Wołczkowo 16m3/h 32m3/h 100%

 

Co zrobiono lub zaplanowano do zrobienia dla poprawy sytuacji

Jak wyjaśnia UG Dobra wszelkie inwestycje w sieć wodociągową są niezbędne w celu poprawy jakości zaopatrzenia w wodę. Ogólnie można te inwestycje podzielić na 2 grupy: wymiany starej infrastruktury oraz rozbudowę dla zwiększenia wydajności sieci.

Najbliższe plany w tym zakresie dotyczą:

  • Bezrzecza - rozbudowa ujęcia wody. Jest już pozwolenie na budowę, trwa kompletowanie dokumentacji do procedury przetargowej.
  • Skarbimierzyc - na lata 2022-2023 przewidziano realizację inwestycji polegającej na budowie zbiornika retencyjnego nr 2 o objętości 400m3

Z najważniejszych zrealizowanych inwestycji wskazano:

  • Buk [2019] - rozbudowa hydroforni wraz z wykonaniem nowych studni głębinowych
  • Bezrzecze [2020] - budowa nowej studni głębinowej i rurociągu tłocznego do hydroforni
  • Dobra [2018] - rozbudowa hydroforni
  • Dołuje [2020] - budowa nowej stacji uzdatniania wody
  • Skarbimierzyce [2019] - modernizacja hydroforni (zasila m.in. Mierzyn)

W trakcie realizacji (planowane zakończenie: październik 2021) są prace związane z wykonaniem studni do poboru wody na ujęciu w Skarbimierzycach.

Jak wystarczające dla potrzeb rosnącej liczby mieszkańców okażą się te inwestycje - czas pokaże. Niemniej żadne inwestycje nie powinny nas zwalniać z potrzeby oszczędzania wody.

 

Czy UG może nie wydać warunków zabudowy kierując się niewydolnością sieci

Wydawać by się mogło, że sprawa jest prosta: niewydolna sieć wodociągowa = brak możliwości powstawania nowych budynków.

UG wyjaśnia jednak, że wpływ na wydanie warunków zabudowy w zakresie zaopatrzenia w wodę ma przedsiębiorstwo wodociągowe, a nie UG. To ono daje inwestorowi zapewnienie dostawy wody i na tej podstawie wydawane są warunki zabudowy.

W czasie problemów z dostawą wody WOZ Goleniów nie wydawał zgód na rozbudowę sieci, dopóki nie było rozbudowane ujęcie wody zasilające daną miejscowość.

W tym miejscu można powtórzyć wątpliwość z poprzedniego ustępu - czy rozbudowy ujęć wody okażą na tyle skuteczne, aby przyłączające się nowe budynki nie wpływały negatywnie na funkcjonowanie sieci wodociągowej…

Czas pokaże, jednakże patrząc okiem "szeregowego mieszkańca" na szybkość zabudowy miejscowości naszej gminy można mieć wątpliwość, czy rozwój sieci wodociągowej nadąży za rozwojem zabudowy.


Opracowanie na podstawie informacji UG Dobra

 

Reklama r6s