Reklama

 

Pożar traw

Najważniejsze informacje dotyczące bioodpadów - przypomnienie


Wiosna w pełni - tak jak i porządki w ogrodach. Przypominamy najistotniejsze informacje związane z bioodpadami. Należą do nich:

  • zakaz wypalania traw,
  • zakaz spalania bioodpadów pochodzenia roślinnego,
  • limity odbioru worków BIO w okresie wiosennym i jesiennym.

Szczegóły - poniżej.

 

Zakaz wypalania traw, łąk, pastwisk, nieużytków rolnych - to coroczny apel. Niestety - coroczny. To proceder niebezpieczny - dla ludzi, zwierząt i dobytku, nie wnoszący żadnych korzyści dla flory, a także karalny! 
Policja przypomina, że na takie zachowania reagować ma "z urzędu", a przewidziane kary przy uznaniu takiego postępowania za wykroczenie to: areszt (od 5 do 30 dni), grzywna (od 20 do 5000 zł) lub nagana. W przypadku uznania takiego działania za przestępstwo - grozi kara od 3 miesięcy do 12 lat pozbawienia wolności (w zależności od skutków).

 

Zakaz spalania bioodpadów pochodzenia roślinnego na terenie nieruchomości przez cały rok - obowiązuje w naszej gminie od 2021-01-01.
Dotychczas spalanie pozostałości roślinnych było dopuszczalne w okresach: 01.03-15.04 oraz 01.10-30.11, ale nowe przepisy gospodarowania odpadami wykluczyły w ogóle taką możliwość.

 

Limity odbioru worków BIO - w okresie wzmożonych prac ogrodowych (wiosna, jesień) można spodziewać się, że spod jednej nieruchomości będzie odebrane max 10 worków BIO ze względu na ich znacznie zwiększoną liczbę. Worki nieodebrane w danym dniu będą odbierane sukcesywnie w kolejnych terminach zgodnych z harmonogramem.

 

Cotygodniowy odbiór worków BIO - w okresie kwiecień-listopad bioodpady odbierane są raz w tygodniu. W okresie grudzień-marzec - raz na 2 tygodnie. Wyjątkiem są oczywiście sytuacje awaryjne, które mogą powodować dodatkowe zmiany czy opóźnienia w odbiorze bioodpadów.

 

Odpady BIO kuchenne - w okresie marzec-listopad - tylko w dużych workach brązowych razem z odpadami BIO ogrodowymi.

 

Szczegóły gospodarowania bioodpadami w naszej gminie - w menu: Gmina -> Gospodarowanie odpadami


Info: Komenda Powiatowa Policji w Policach, UG Dobra

 

Reklama