Reklama r2m

 

Szkoła - egzamin

Nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024


Dzisiaj w Szczecinie rozpoczął się nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024.

Rekrutacja odbywa elektronicznie, a na absolwentów podstawówek przygotowano łącznie 6000 miejsc w szczecińskich szkołach średnich.

 

To licea ogólnokształcące, technika i branżowe szkoły I stopnia. Kandydat może wybrać z nich maksymalnie 3 szkoły, a w ich ramach - dowolną liczbę oddziałów. Wskazywać należy tylko szkoły, które objęte są elektronicznym systemem rekrutacji w Szczecinie.

Ważna jest kolejność, w jakiej wpisuje się poszczególne klasy. Na początku należy wpisywać najbardziej preferowaną szkołę i klasę. Brak wystarczającej liczby punktów do uzyskania w niej miejsca spowoduje, że system będzie brał kolejno następne szkoły i klasy z listy preferencji kandydata.

 

Rekrutacja tak jak w poprzednich latach odbywa się elektronicznie, ale wersję papierową wniosku wraz z innymi dokumentami/oświadczeniami należy dostarczyć wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru (czyli znajdującej się na liście preferencji na pierwszym miejscu).

Listę placówek, zasady i harmonogram rekrutacji publikuje strona naboru: https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolaponadpodstawowa

Na tej stronie kandydaci wysyłają wnioski, załączniki, świadectwa i wyniki egzaminu. Jest tam także zakładka "Dokumenty", w której znajdziemy m.in. instrukcję i harmonogram rekrutacji. Termin na wypełnienie i elektroniczne złożenie dokumentów to 16 czerwca, a w przypadku niektórych szkół (np. międzynarodowych, sportowych) - 31 maja tego roku.

Informację o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz samo świadectwo ukończenia szkoły trzeba będzie uzupełnić w dniach od 2023-06-23 do 2023-07-10.  Wstępne wyniki postępowania będą znane 17 lipca 2023 r., a potem rodzice lub opiekunowie będą musieli potwierdzić wolę przyjęcia dziecka.

Wyniki końcowe będę znane 21 lipca 2023 r. o godz. 15:00, a od tego dnia rozpocznie się postępowanie uzupełniające w rekrutacji.


Info: Wiadomości Szczecin.eu

 

Reklama r6s