Reklama r2m

 

Nabór do przedszkoli w Gminie Dobra - potwierdzanie woli przyjęcia

Nabór do przedszkoli w Gminie Dobra - potwierdzanie woli przyjęcia


W związku z opublikowanymi wczoraj listami dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w naborze do przedszkoli w Gminie Dobra - Wójt Gminy przypomina o potrzebie potwierdzenia woli przyjęcia zakwalifikowanego dziecka.

Termin takiego potwierdzenia: do 27 kwietnia 2023 r. (czwartek) do godz. 14:00.

 

SZANOWNI RODZICE!!!

 

Uprzejmie informuję, iż w dniu 20 kwietnia 2023 r. opublikowane zostały listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w naborze do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Kolejnym krokiem jest potwierdzanie przez Państwa woli przyjęcia dziecka do zakwalifikowanych placówek wychowania przedszkolnego w terminie do 27 kwietnia 2023 r. do godz. 14:00 w formie pisemnego oświadczenia.

Niezłożenie oświadczenia jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub punkcie przedszkolnym w szkole podstawowej.

Następnie w dniu 05 maja 2023 r. do godz. 15:00 podane zostaną do publicznej wiadomości przez Komisje Rekrutacyjne powołane przez dyrektorów szkół podstawowych i zespołu przedszkoli listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Dyrektorzy szkół podstawowych i zespołu przedszkoli, którzy prowadzili nabór do placówek wychowania przedszkolnego mają obowiązek poinformowania Wójta Gminy Dobra o liczbie dzieci nieprzyjętych do danej placówki wychowania przedszkolnego.

Wszystkie dzieci, które brały udział w naborze, a nie zostaną przyjęte do wybranych placówek wychowania przedszkolnego, będą miały zapewnione miejsce w innym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej albo punkcie przedszkolnym w szkole podstawowej.

Taki obowiązek wynika z art. 31 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), zgodnie z którym Wójt Gminy Dobra wskazuje dzieciom nieprzyjętym miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego.

 

Wójt Gminy Dobra

Teresa Dera


Tekst: UG Dobra
Foto: ilustracyjne

 

Reklama r6s