Reklama r2m

 

Nabór do przedszkoli

Nabór do przedszkoli - UG Dobra przypomina o formalnościach

 

Wczoraj w dzienniku Mierzyn informowaliśmy o listach kandydatów do mierzyńskich przedszkoli. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do danego przedszkola do dnia 29 kwietnia 2020 r. do godziny 14:00.

Dzisiaj Kierownik ZEAS Urzędu Gminy Dobra przekazuje dalsze infomacje zwiazane z formalnościami w procesie naboru.

 

SZANOWNI RODZICE

Uprzejmie informuję, iż w dniu 22 kwietnia 2020 r. opublikowane zostały listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w naborze do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Kolejnym krokiem jest potwierdzanie przez Państwa woli przyjęcia dziecka do zakwalifikowanych placówek wychowania przedszkolnego w terminie do 29 kwietnia 2020 r. do godz. 14:00.


Następnie w dniu 05.05.2020 r. do godz. 15:00 podane zostaną do publicznej wiadomości przez Komisje Rekrutacyjne powołane przez dyrektorów szkół podstawowych listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Dyrektorzy szkół podstawowych, którzy prowadzili nabór do placówek wychowania przedszkolnego mają obowiązek poinformowania Wójta Gminy Dobra o liczbie dzieci nieprzyjętych do danej placówki wychowania przedszkolnego.

 

Wszystkie dzieci, które brały udział w naborze, a nie zostaną przyjęte do wybranych placówek wychowania przedszkolnego, będą miały zapewnione miejsce w innym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej albo punkcie przedszkolnym w szkole podstawowej.Taki obowiązek wynika z art. 31 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), zgodnie z którym Wójt Gminy Dobra wskazuje dzieciom nieprzyjętym miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego.

 

Kierownik ZEAS


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s