Reklama r2m

 

Nabór do placówek przedszkolnych w Gminie Dobra - przybliżenie problemu

Nabór do placówek przedszkolnych w Gminie Dobra - przybliżenie problemu

Z początkiem maja tego roku opublikowano listy kandydatów – dzieci przyjętych do placówek przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra.

Nabór spowodował żywiołowe dyskusje wśród rodziców, którzy zastanawiali się, jak mogło braknąć miejsca dla ich dziecka.

Mimo okresu wakacyjnego podjąłem próbę wyjaśnienia tego tematu, ale łatwo nie było - specyfikę elektronicznego naboru wyjaśniali Dyrektorzy niektórych z placówek. Jest to więc niestety tylko przybliżenie tej problematyki, ale rzuca nieco światła jakie mechanizmy rządzą tym procesem.

 

Zacząłem od liczby przygotowanych, wolnych miejsc w 8-iu placówkach w naszej gminie:

  wolnych miejsc
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Mierzynie, Kolorowa 27 49
Przedszkole Publiczne Nr 2 w Mierzynie, Welecka 30 28
Oddział przedszkolny przy PSP w Bezrzeczu, Górna 3 46
Oddział przedszkolny przy PSP w Dobrej, Poziomkowa 5 36
Oddział przedszkolny przy PSP w Dołujach, Żubrza 5 13
Oddział przedszkolny przy PSP w Rzędzinach, Rzędziny 6 32
Punkt przedszkolny przy PSP w Bezrzeczu, Koralowa 61B/17-61C/16 14
Punkt przedszkolny przy PSP w Dołujach, Słoneczny Sad 24 6

 

Łącznie było w nich zaplanowanych 224 miejsca.

Zwróciłem się z prośbą do Dyrekcji tych placówek o udostępnienie informacji m.in. o liczbie złożonych wniosków, liczbie kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz o liczbie kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Nie uzyskałem niestety odpowiedzi z Oddziału przedszkolnego w Rzędzinach.

Natomiast dzięki wyjaśnieniom udzielonym przez niektórych Dyrektorów można nieco przybliżyć jak wygląda proces rekrutacji.

 

Elektroniczny system naboru dopuszczający podanie do 3-ch preferowanych placówek przedszkolnych tworzy skomplikowaną procedurę naboru. „System rekrutacji jednocześnie rozpatruje wnioski kandydatów do wszystkich trzech preferowanych placówek. Stąd liczba złożonych wniosków nie będzie sumą liczb kandydatów przyjętych i nieprzyjętych” [Wicedyrektor PSP w Dołujach].

Tak więc nie możemy określić, ile wniosków złożono „dla danej placówki”, bo w zależności ile preferencji wskazano na danym wniosku - ten sam wniosek mógł trafić do jednej, dwóch lub trzech placówek.

Nie możemy też w prosty sposób określić, ile łącznie złożono wniosków, bo do poszczególnych placówek trafiały informacje o wniosku wtedy, gdy dana placówka pojawiała się w jednej z trzech preferencji wyboru na wniosku.

 

Kontrowersje rodziców dotyczące „niezakwalifikowania dziecka” mogą wynikać ze sposobu działania algorytmu programu naboru. Okazuje się bowiem, że system elektronicznego naboru jest tak sparametryzowany, że dla przykładu: „mając 15 kandydatów z równą ilością punktów, a 13 wolnych miejsc w przedszkolu nie umieści żadnego kandydata na liście zakwalifikowanych – tzw. zasada sprawiedliwości” [Dyrektor PSP w Bezrzeczu].

W takim przykładzie tych 15 kandydatów jest klasyfikowanych jako nieprzyjęci, a wybór 13 osób z grona 15 pozostawiony zostaje w gestii Wójt Gminy, która kieruje się w tym procesie ściśle określonymi kryteriami.

 

O złożoności procesu naboru mogą świadczyć przykłady z dwóch przeciwstawnych sytuacji:

  • Odział przedszkolny przy PSP w Dobrej:
    wolnych miejsc: 36, wniosków złożonych ze wskazaniem tego punktu jako 1. preferencji: 103, liczba kandydatów przyjętych: 23, nieprzyjętych: 91.
  • Punkt Przedszkolny w PSP w Dołujach, ul. Słoneczny Sad:
    wolnych miejsc: 6, wniosków złożonych ze wskazaniem tego punktu jako 1. preferencji: 0, liczba kandydatów przyjętych: 3, nieprzyjętych: 0.

 

Jak poszczególne placówki naszej gminy wyglądają „w liczbach”:

  miejsc zakwalifikowanych niezakwalifikowanyh przyjętych  nieprzyjętych
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Mierzynie, Kolorowa 27 49 44 99 44 99
Przedszkole Publiczne Nr 2 w Mierzynie, Welecka 30 28 11 23 11 23
Oddział przedszkolny przy PSP w Bezrzeczu, Górna 3 46 38 36 37 36
Oddział przedszkolny przy PSP w Dobrej, Poziomkowa 5 36 25 86 23 91
Oddział przedszkolny przy PSP w Dołujach, Żubrza 5 13 13 24 13 20
Oddział przedszkolny przy PSP w Rzędzinach, Rzędziny 6 32 - - - -
Punkt przedszkolny przy PSP w Bezrzeczu, Koralowa 61B/17-61C/16 14 8 7 8 7
Punkt przedszkolny przy PSP w Dołujach, Słoneczny Sad 24 6 3 0 3 0
 razem 224 142 275 139 276

 

Co w sytuacji, gdy liczba dzieci zgłoszonych podczas naboru do danej placówki przewyższy liczbę miejsc dostępnych w tej placówce? Wtedy Wójt Gminy ma obowiązek wskazać pisemnie rodzicom dziecka inną placówkę - w miarę możliwości położoną najbliżej placówki preferowanej przez rodziców. Niemniej rodzice dziecka nieprzyjętego nie biorą udziału w tym procesie i nie mogą sami wskazać innej placówki niż preferowana we wniosku.

Natomiast jeśli pozwalają na to warunki lokalowe danej placówki – mogą być utworzone w niej w razie potrzeby dodatkowe oddziały.


Info: na podstawie informacji UG Dobra oraz placówek przedszkolnych w Gminie Dobra

 

Reklama r6s