Reklama r2m

 

Możliwość wykorzystania dodatkowych worków na odpady segregowane

Możliwość wykorzystania dodatkowych worków na odpady segregowane


Właściciele nieruchomości w Gminie Dobra mogą gromadzić odpady segregowane w dodatkowych workach (w przypadku wykorzystania pakietu), zakupionych na własny koszt pod warunkiem stosowania rodzaju i odpowiedniej kolorystyki worków określonej w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie.

Jest to niezbędne do właściwej realizacji umowy przez firmę Jumar.

 

Info UG Dobra:

Pracownik odbierający odpady nie ma możliwości każdorazowo sprawdzać ich opisu, gdy odpady gromadzone są w workach o różnej kolorystyce. Przestrzeganie tych zasad wyeliminuje nieporozumienia związane z przypadkami nieodebrania odpadów segregowanych wystawionych w workach o innym kolorze.

Dlatego też, bezwzględnie należy zachować odpowiednią kolorystykę worków dla poszczególnych odpadów.

  1. W przypadku pytań, wątpliwości dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w naszej Gminie bardzo proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy wyłącznie z Wydziałem ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji tel. 91 311 34 87  (pracownicy firmy Jumar nie posiadają pełnej wiedzy w tym zakresie).
  2. Przypominam o bezwzględnym zakazie umieszczania odpadów zmieszanych (resztki po segregacji) w workach przeznaczonych do selekcji.Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s