Reklama r2m

 

Modernizacja Zacisznej i Wesołej w Mierzynie - informacja UG

Modernizacja Zacisznej i Wesołej w Mierzynie - informacja UG


Dwa tygodnie temu informowaliśmy o publikacji kolejnego przetargu na modernizację ulic: Zacisznej i Wesołej w Mierzynie. Poprzedni został unieważniony, ponieważ dostrzeżono pomyłkę w jednej cyferce w dokumentacji przetargowej...

UG Dobra przekazał kilka informacji na temat tej inwestycji. Czekamy na otwarcie ofert, które ma nastąpić 28 stycznia.

 

Na podstawie przygotowanej dokumentacji budowlanej i pozyskanych w toku prac projektowych zgód na realizację zamierzenia, w grudniu 2021 roku Gmina Dobra ogłosiła po raz drugi przetarg nieograniczony na  roboty budowlane polegające na modernizacji ul. Zacisznej i ul. Wesołej w Mierzynie.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonana zostanie nawierzchnia drogowa wraz z chodnikami, zatokami postojowymi, zjazdami do przyległych posesji i skrzyżowaniami z innymi drogami publicznymi od skrzyżowań z ul. Topolową do wzajemnego przecięcia się ulic. Na odcinku jednokierunkowym ul. Zacisznej wykonana zostanie droga gminna klasy technicznej D (dojazdowa) o szerokości jezdni 5.5m i 4,5m, ograniczona obustronnymi krawężnikami.

Przebudowa ulic Wesołej i Zacisznej w Mierzynie ma za zadanie wymianę starych nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników; ponadto obejmuje również przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej, prace instalacyjne na sieci wodociągowej oraz usunięcie kolizji z istniejącym oświetleniem drogowym.

Otwarcie ofert  planowane jest na dzień 28 stycznia 2022 roku.

Kierownik WKI

Tomasz Kakowski


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s