Reklama r2m

 

Mieszkańcy Mierzyna

Mieszkańców Mierzyna w 2021 roku jest już ...


Mamy kolejny rok - kolejny raz możemy przekazać zaktualizowane podstawowe informacje o ludności naszej wsi - ile osób zamieszkuje, ile jest zameldowanych, ilu uczniów uczęszcza do PSP Mierzyn.
Tym razem zestaw informacji jest powiększony!

Co zmieniło się w ciągu ostatniego roku? Jakie są aktualne liczby jeśli chodzi o ludność Mierzyna?Na koniec 2020 r. w Mierzynie było zameldowanych 8 241 osób z czego 4 281 to kobiety (51,9%), a 3 960 to mężczyźni (48,1%).
Liczba mieszkańców określona na podstawie deklaracji "śmieciowych" (a więc włączając zameldowanych) wynosi niemal 10 tysięcy - a dokładnie: 9 988.

Liczba uczniów w PSP Mierzyn wynosi 871, w przedszkolach Nr 1 i Nr 2 - odpowiednio: 223 i 90 dzieci.

Niestety - to ostatni raz, kiedy możemy podać wiarygodną liczbę osób zamieszkujących. Liczba mieszkańców była ustalana na podstawie deklaracji "śmieciowych", a od tego roku podawanie w deklaracjach liczby osób mieszkających w danym gospodarstwie nie jest obowiązkowe (poza gospodarstwami nowymi oraz rozliczającymi się ryczałtem). Jak uprzedza UG Dobra - tego typu informacja nie będzie od teraz miarodajna.

Mieszkańcy Mierzyna stanowią na 2020-12-31 ok. 35,7% ludności Gminy Dobra (23 095 zameldowanych osób) - czyli mocno ponad 1/3.

 

Jak wygląda zmiana w stosunku do lat poprzednich? Najlepiej zajrzeć do menu "Mierzyn" / "O Mierzynie" - prosta tabela przejrzyście ukazuje wartości i ich zmiany na przestrzeni ostatnich lat. Dodatkowo pojawiła się informacja o liczbie kobiet i mężczyzn w Mierzynie w ostatnich latach, a także liczba dzieci w mierzyńskich przedszkolach w tym roku.


Przez rok (2019-2020):
- przybyły 232 osoby zameldowane
- przybyło 516 (!) osób mieszkających
- w szkole jest o 14 uczniów więcej

Informacje liczbowe na stronie głównej portalu oraz w sekcji "O Mierzynie" - zostały zaktualizowane.


Info: własna, UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s