Reklama r2m

 

Mierzyńskie przedszkola

Mierzyńskie przedszkola - szykują się zmiany


Wszystko wskazuje na to, iż od 01 września 2020 r. rozpocznie funkcjonowanie nowe przedszkole w Mierzynie, zlokalizowane obok Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie.

Na czwartek, 2020-02-27, zaplanowana jest XII Sesja Rady Gminy Dobra, na której mają zostać poddane pod głosowanie dwie uchwały dotyczące mierzyńskich placówek przedszkolnych.

Pierwsza z uchwał (projekt) dotyczy utworzenia nowej jednostki budżetowej Gminy Dobra o nazwie: Publiczne Przedszkole Nr 1 w Mierzynie, z siedzibą w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 25, 72-006 Mierzyn, które rozpocznie działalność z dniem 01 września 2020 r.

Projekt drugiej uchwały dotyczy przekształcenia z dniem 01 września 2020 r. Punktu Przedszkolnego w PSP Mierzyn w: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Mierzynie, z siedzibą w Mierzynie, przy ul. Weleckiej 30, 72-006 Mierzyn.

Projekty uchwał zawierają akty założycielskie i treści pierwszych statutów dla każdej z placówek. Statuty określają m.in. cele i zadania przedszkola oraz sposób ich realizacji, sposób sprawowania opieki nad dziećmi, zasady przyprowadzania i odbierania dzieci, formy współdziałania z rodzicami.

 

Tak więc od września 2020 r. w Mierzynie będą formalnie funkcjonować dwa przedszkola.
O ile utworzenie Przedszkola Publicznego Nr 1 jest oczywiste, to słowa wyjaśnienia może wymagać potrzeba przekształcenia Punktu Przedszkolnego w Przedszkole Publiczne Nr 2.
Otóż z uzasadnienia projektu drugiej uchwały wynika, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 2017-08-28 punkty przedszkolne funkcjonują w przypadku opieki nad nie więcej niż 25 dziećmi. W przypadku większej liczby dzieci placówka powinna funkcjonować już jako przedszkole, a dostosowanie do tych przepisów musi nastąpić do końca sierpnia 2020 r.


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s