Reklama

 

Mierzyńskie przedszkola - deklaracje na wakacje

Mierzyńskie przedszkola - deklaracje na wakacje


Tak, to już początek maja, a więc czas pomału myśleć o wakacjach. Zespół Przedszkoli w Mierzynie informuje o terminach przerw wakacyjnych w swoich placówkach i prosi o składanie deklaracji na opiekę wakacyjną dla dzieci.

Można składać deklaracje dla placówki macierzystej, ale także dla innej niż macierzysta. O zakwalifikowaniu się będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

 

Przerwy wakacyjne w oddziałach przedszkolnych zaplanowano:

  • dla Przedszkola Publicznego nr 1 w Mierzynie przy ul. Kolorowej 25: cały lipiec
  • dla Przedszkola Publicznego nr 2 w Mierzynie przy ul. Weleckiej 30: cały sierpień

 

Deklaracje o uczęszczaniu dziecka do oddziału przedszkolnego w czasie wakacji będzie można składać:

  • na opiekę wakacyjną w placówce macierzystej: od 09 maja 2022 do 13 maja 2022 do godz. 14:00.
  • na opiekę wakacyjną w placówce innej niż macierzysta (w miarę posiadanych wolnych miejsc): od 16 maja 2022 do 19 maja 2022 do godz. 14:00.

 

Deklaracje można składać elektronicznie na adres e-mail: lub do skrzynki podawczej przy głównym wejściu do Przedszkola nr 1 przy ul. Kolorowej 25.

Druki deklaracji można pobrać ze strony Zespołu Przedszkoli: https://przedszkolemierzyn.edupage.org


Info: Zespół Przedszkoli w Mierzynie

 

Reklama