Reklama

 

Ludność Gminy Dobra - podsumowanie na koniec 2020 r.

Ludność Gminy Dobra - podsumowanie na koniec 2020 r.

Początek kolejnego roku to okazja do różnych podsumowań roku minionego. My zajęliśmy się tym razem ludnością w Gminie Dobra.

W artykule przedstawiamy podsumowanie stanu ludności w naszej gminie - jak się zmieniał, gdzie jest najwięcej mieszkańców, gdzie mieszka najwięcej kobiet, jaka była dynamika zmian w ostatnich latach.

Dotychczas stan ludności staraliśmy się przekazywać w dwóch ujęciach: zameldowanych i zamieszkujących. Ta druga informacja opierała się na liczbie mieszkańców poszczególnych gospodarstw, ujawnianych w tzw. "deklaracjach śmieciowych". Ponieważ od roku 2021 takie informacje nie są gromadzone, to informacja staje się już niemiarodajna i nie będzie potem już prezentowana.

Ze względu na bardzo dużą rozbieżność w liczbie mieszkańców pomiędzy poszczególnymi miejscowościami, większość informacji podajemy w postaci odsetkowej.

 

Liczba ludności

Na koniec 2020 r. w Gminie Dobra zameldowanych było 23 095 osób, w tym 11 906 kobiet (51,6%) i 11 189 mężczyzn (48,4%).

Najbardziej zaludnioną miejscowością jest Mierzyn, w którym zameldowanych jest 8 241 mieszkańców, stanowiąc 35,68% ogółu mieszkańców Gminy Dobra.

Najmniej zaludnioną miejscowością jest Płochocin, w którym zameldowanych jest 8 mieszkańców, stanowiąc 0,03% ogółu mieszkańców Gminy Dobra.

 

Płeć

Największy odsetek zameldowanych kobiet jest w Kościnie - 54,8%, a najmniejszy w Płochocinie - 37,5%. Tym samym odsetek zameldowanych mężczyzn przedstawia się odwrotnie - największy jest w Płochocinie - 62,5%, a najmniejszy w Kościnie - 37,5%.

Pod względem równowagi płci najbardziej równomiernie przedstawia się Wąwelnica - tam jest dokładnie 50% zameldowanych kobiet i 50% mężczyzn.  Najmniej równomiernie prezentuje się Płochocin - 37,5% kobiet i 62,5% mężczyzn, ale jest to bardzo mała miejscowość i w porównaniu z największymi miejscowościami gminy dane mogą nie być reprezentatywne.

Przyrost/spadek zaludnienia

W całej Gminie Dobra na koniec 2020 zameldowanych było o 709 mieszkańców więcej niż rok wcześniej, co stanowi wzrost o 3,2% w stosunku rocznym.  Oznacza to mały spadek dynamiki wzrostu ludności - rok wcześniej przyrost był na poziomie 3,5%.

Największy odsetkowy wzrost ludności wystąpił w Sławoszewie - o 9,7%, a najmniejszy wzrost, a w zasadzie spadek o 1,8% - w Rzędzinach. W trzech miejscowościach utrzymał się dokładnie taki sam stan zameldowania: w Płochocinie, Stolcu i Wąwelnicy.

Z kolei największą dynamiką przyrostu może pochwalić się Lubieszyn - z dużego spadku przed rokiem do niewielkiego wzrostu obecnie.

Zamieszkujący - zmiana i relacja do zameldowanych

W całej Gminie Dobra na koniec 2020 mieszkało 26 tys. osób - a dokładnie: 25 999. Jest to liczba uzyskana z "deklaracji śmieciowych" i określana dla sołectw. W stosunku do poprzedniego roku stanowi to wzrost o 5,9%.  Oznacza to wzrost liczby osób deklarującyh zamieszkanie w naszej gminie o 1 455.

Największy odsetkowy wzrost ludności (deklarowanych zamieszkałych) wystąpił w sołectwie Łęgi - o 60,8%, a najmniejszy wzrost, a w zasadzie spadek o 35,0% - w sołectwie Grzepnica. Te zmiany nie muszą odzwierciedlać faktycznych zmian w liczbie ludności tych miejscowości, a jedynie zmianę "statusu" części osób - np. z "zamieszkujący" na "zameldowany".

Bardzo duża zmiana w sołectwie Łęgi przekłada się także na największy odsetek osób zamieszkujących do zameldowanych - w Łęgach jest to aż 57,7%.

Generalnie obserwowaną tendencją w niemal wszystkich miejscowościach (poza Stolcem) jest wzrost odsetek ludzi zamieszkujących do zameldowanych, co oznaczać może, że wciąż więcej osób przybywa niż się melduje.Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl
Opracowanie wyników: własne

 

Reklama