Reklama r2m

 

Koronawirus: wzrost zachorowań na COVID-19 w mierzyńskich przedszkolach

Koronawirus: wzrost zachorowań na COVID-19 w mierzyńskich przedszkolach


Na terenie placówek Zespołu Przedszkoli w Mierzynie nastąpił wzrost zachorowań na COVID-19, co pociąga za sobą konieczność kwarantanny dla kolejnych grup przedszkolnych.

Z tego powodu wprowadzono kilka ograniczeń, o których Dyrektor Zespołu Przedszkoli poinformowała rodziców dzieci przedszkolnych.

 

Do ograniczeń tych należą:

  • odwołanie stacjonarnych zebrań z rodzicami w obydwu przedszkolach
  • odwołanie wyjazdu do Pleciugi
  • imprezy i zabawy dla dzieci mają odbywać się tylko w grupach przedszkolnych
  • "Dzień Misia" ma odbyć się z uwzględnieniem dodatkowej dezynfekcji przyniesionych zabawek

Dyrektor Zespołu Przedszkoli przypomina jednocześnie o zakładaniu przez rodziców maseczek w czasie przebywania na terenie przedszkola.


Info: Zespół Przedszkoli w Mierzynie

 

Reklama r6s