Reklama

 

Koronawirus - powrót do szkół

Koronawirus: powrót najmłodszych dzieci do szkół


W poniedziałek, 11 stycznia, Minister Edukacji i Nauki oraz Minister Zdrowia zakomunikowali dość niespodziewanie powrót najmłodszych dzieci z klas 1-3 do szkół już od 18 stycznia.

Z kolei pozostałe obostrzenia zostały przedłużone do końca tego miesiąca.
W artykule - najważniejsze wytyczne dla klas 1-3 i cały dokument z wytycznymi do pobrania.

 

Uczniowie klas 1-3 wrócą do szkół w ścisłym reżimie sanitarnym. Oznacza to m.in., że:

 • do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych, gdy domownicy nie są objęci izolacją
 • opiekunowie przyprowadzający dzieci nie mogą mieć objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych
 • opiekunowie przyprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując rygory sanitarne (1 opiekun do dziecka, dystans od innych - 1,5m, osłona ust i nosa)
 • rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej
 • obowiązuje ogólna zasada - każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami
 • jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali
 • do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach
 • uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 • należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć
 • zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki.
 • można organizować żywienie w szkole (stołówka szkolna) przy zachowaniu dodatkowych, szczególnych zasad ostrożności
 • dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

 Pełna treść wytycznych:

 

Do końca stycznia przedłużono obostrzenia sanitarne związane z tzw. etapem odpowiedzialności. Należą do nich w szczególności:

 • zachowanie dystansu min. 1,5m oraz zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych (ulica, autobus, kościół)
 • ograniczona działalność galerii handlowych - tylko sklepy z artykułami spożywczymi czy apteki
 • zawieszona działalność placówek kultury, basenów, siłowni
 • limity osób w komunikacji publicznej, kościołach
 • godziny dla seniorów - od poniedziałku do piątku - w godz. 10:00-12:00
 • zakaz organizacji wesel, komunii i innych uroczystości oraz przyjęć okolicznościowych

Info, grafika: KPRM - https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

Reklama