Reklama r2m

 

Informacja - wirus

Koronawirus - działania podjęte w Gminie Dobra - komunikat nr 9


Sytuacja epidemiczna spowodowała, że powraca część obostrzeń sanitarnych. Powracają też komunikaty Wójta Gminy związane z koronawirusem.

O kolejnej dezynfekcji miejsc publicznych i zasadach sanitarnych - w ramach Komunikatu nr 9 informuje Wójt Gminy Dobra.

 

Treść komunikatu:

KOMUNIKAT nr 9

Wójta Gminy Dobra z 12.08.2020r.

działania podjęte przez Gminę Dobra w obliczu zagrożenia koronawirusem.

 

1. Dezynfekcja miejsc publicznych

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrej i Wołczkowie będzie wykonywała dezynfekcję miejsc publicznych, obiektów sportowo-rekreacyjnych, placów zabaw. Dezynfekcja będzie wykonywana przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Planowany termin rozpoczęcia od dnia 17 sierpnia 2020r. Dezynfekcja będzie wykonywana cyklicznie.

 

2. Apel do Mieszkańców

Apeluję do mieszkańców o stosowanie się do ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020r. ( Dz. U poz. 1356 ), a w szczególności do:

a) zachowania bezpiecznej odległości od innych osób ( nie niej niż 1,5 m ),

b) zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego ust i nosa:

− w środkach publicznego transportu zbiorowego,

− w miejscach ogólnodostępnych, w tym, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020r. poz. 532 i 568) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania, chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5 m od przebywających w tych miejscach osób,

− w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym,

− w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),

− w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

 

Bardzo proszę o wyrozumiałość i solidarność w tej trudnej sytuacji.

Dbajmy o siebie i o swoje rodziny.

 

Wójt Gminy Dobra

Teresa Dera


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl 

 

Reklama r6s