Reklama r2m

 

Informacja - wirus

Koronawirus - działania podjęte w Gminie Dobra - komunikat nr 7


Wójt Gminy Dobra przekazała w środę, 22 kwietnia 2020 r. kolejny komunikat dotyczący działań związanych z zagrożeniem koronawirusem.

W komunikacie nr 7 Wójt Gminy przypomina o aktualnych godzinach pracy UG Dobra, informuje o pomocy dla placówek POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej) i maseczkach dla mieszkańców, a także o aplikacji ProteGO Safe.

 

Treść komunikatu:

KOMUNIKAT nr 7

Wójta Gminy Dobra z 03.04.2020r.

działania podjęte przez Gminę Dobra w obliczu zagrożenia koronawirusem.

 

1. Praca Urzędu Gminy Dobra

Urząd Gminy Dobra pracuje zgodnie z zasadami ustalonymi Zarządzeniem nr 49/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 kwietnia 2020r. w sprawie godzin pracy Urzędu Gminy Dobra.
Godziny pracy w Urzędu Gminy Dobra:
1) od godz. 7:00 do godz. 13:00,
2) od godz. 14:00 do godz. 20:00.

W godzinach 13:00 - 14:00 w pomieszczeniach biurowych przeprowadzana jest dezynfekcja oraz wietrzenie przestrzeni biurowej.

Urząd Gminy Dobra jest wyłączony z bezpośredniej obsługi interesantów. Dokumenty w wersji papierowej można pozostawić w pojemnikach ustawionych w wejściach do urzędu przy ul. Szczecińskiej 16a i Granicznej 24a. Tam też znajdują się najpotrzebniejsze druki.

Dokumenty można również zostawić w pojemnikach przy Wydziale ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska w Wołczkowie przy ul. Lipowej 51 oraz Wydziale ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Dobrej przy ul. Granicznej 39b.

Dokumenty można przesyłać przez internet: drogą e-mailową oraz przez platformę e-puap ( www.epuap.gov.pl ).
Jednocześnie informuję, że:

  • dowody osobiste i sprawy dotyczące ewidencji ludności są załatwiane po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 91 311 23 00,
  • w przypadku postępowań administracyjnych ( związanych z koniecznością zapoznania z dokumentami ) udostępnienie dokumentów będzie następowało po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Dane kontaktowe w tym zakresie będą podawane w kierowanych pismach.

Informacja dotycząca „odmrażania” administracji publicznej dotyczy urzędów, które z uwagi na pandemię zostały całkowicie zamknięte i przestały funkcjonować ( nie dotyczy to UG Dobra ).
Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

 

2. Pomoc dla POZ działających na terenie Gminy Dobra

Wystąpiono do POZ-ów działających na terenie gminy Dobra w zakresie potrzeb materiałowych w środki ochrony osobistej i dezynfekcyjnej. Uzyskano odpowiedź od POZ AGMED Mierzyn-Dobra, dla którego została udzielona pomoc w tym zakresie.
Udzielona zostanie również pomoc dla Domu Pomocy „Wiejskie Klimaty” w Rzędzinach.

 

3. Maseczki dla Mieszkańców

Czekamy na dostawę drugiej partii maseczek. Informację o sposobie ich przekazania podamy w terminie późniejszym.

 

4. Aplikacja ProteGO Safe

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o udostępnieniu aplikacji, która ma pomagać w walce z pandemią koronawirusa. Zachęcamy do korzystania z tej aplikacji od dnia jutrzejszego.

 

Bardzo proszę o wyrozumiałość i solidarność w tej trudnej sytuacji.

Dbajmy o siebie i o swoje rodziny.

 

Wójt Gminy Dobra

Teresa Dera


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl 

 

Reklama r6s