Reklama

 

Koronawirus - działania podjęte w Gminie Dobra - komunikat nr 5

Koronawirus - działania podjęte w Gminie Dobra - komunikat nr 5


Wójt Gminy Dobra przekazała w środę 01 kwietnia 2020 r. kolejne informacje o działaniach podjętych w Gminie Dobra w obliczu zagrożenia koronawirusem.

W komunikacie nr 5 jest m.in. informacja o kolejnych ograniczeniach związanych z ryzykiem zarażenia koronawirusem, o monitorowaniu stanu gminy, dezynfekcji wiat przystankowych i zdalnym nauczaniu.

 

Treść komunikatu:

KOMUNIKAT nr 5

Wójta Gminy Dobra z 01.04.2020r.

działania podjęte przez Gminę Dobra w obliczu zagrożenia koronawirusem.

 

Na posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ustalono:

1. Apel do Mieszkańców
Szanowni Państwo, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii apeluję do opiekunów grobów, osób porządkujących mogiły i odwiedzających cmentarze przed świętami oraz podczas Świąt Wielkiej Nocy, aby przestrzegali ograniczeń, nakazów i zakazów wprowadzonych przez Radę Ministrów.
Proszę ograniczyć przebywanie, na cmentarzu do niezbędnego minimum, unikać kontaktów z innymi osobami, nie gromadzić się, zachować bezpieczną odległość.
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje, swoich najbliższych i naszego otoczenia.
Zachowujmy się odpowiedzialnie.

2. Ścieżka rowerowa i ścieżka ekologiczno-edukacyjna
Zgodnie § 17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dniem 2 kwietnia 2020r. zakazuje się korzystania ze ścieżki rowerowej Buk-Łęgi-Buk oraz ścieżki ekologiczno-edukacyjnej Dobra-Schronisko. Stosowne zakazy zostaną umieszczone przy wejściach na ścieżki.

3. Monitorowanie stanu gminy
Straż Gminna w Dobrej od dnia 1.04.2020r. realizuje polecenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 marca 2020r. w zakresie wspólnych służb z funkcjonariuszami Policji. Zgodnie z poleceniem działania Straży Gminnej w Dobrej realizowane są wyłącznie w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii.

4. Dezynfekcja wiat przystankowych i bram, bramek i dojść do cmentarzy
Ochotnicza Straż Pożarna w Wołczkowie w dniach 4 i 11 kwietnia 2020r. (sobota) przeprowadzi dezynfekcję wiat przystankowych na terenie Gminy Dobra oraz bram, bramek i dojść do cmentarzy w Dobrej, Wołczkowie, Mierzynie i Bezrzeczu.

5. Zdalne nauczanie
Od dnia 25.03.2020r. nauczyciele zgodnie z rozporządzeniem MEN realizują zajęcia i podstawę programową na każdym etapie nauki.

 

Proszę Mieszkańców o zrozumienie i stosowanie się do zakazów.

Mają one na celu wyłącznie ograniczenie do niezbędnego minimum możliwości gromadzenia się Mieszkańców poza miejsce zamieszkania.

Zagrożenie, w obliczu którego stoimy jest bardzo duże.

Nie narażajmy nas i naszych rodzin.

Pozostańmy w domach !!!

 

Wójt

Teresa Dera


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl 

 

Reklama