Reklama r2m

 

Informacja - wirus

Koronawirus - działania podjęte w Gminie Dobra - komunikat nr 4


Wójt Gminy Dobra przekazała w piątek 27 marca 2020 r. informację o działaniach podjętych w Gminie Dobra w obliczu zagrożenia koronawirusem.

W komunikacie jest m.in. informacja o wystąpieniu Wójta Gminy Dobra do Marszałek Sejmu RP i Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z prośbą o przesunięcie terminu wyborów Prezydenta RP.

 

Treść komunikatu:

KOMUNIKAT nr 4

Wójta Gminy Dobra z 27.03.2020r.

działania podjęte przez Gminę Dobra w obliczu zagrożenia koronawirusem.

 

Na posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ustalono:

1. Dezynfekcja wiat przystankowych
Ochotnicza Straż Pożarna w Wołczkowie w dniu 28 marca 2020r. (sobota) przeprowadzi dezynfekcję wiat przystankowych na terenie Gminy Dobra.

2. Informacja dla Mieszkańców
Straż Gminna w Dobrej każdego dnia będzie przekazywała komunikaty głosowe dla mieszkańców. Są to działania prewencyjne związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

3. Wsparcie dla Przedsiębiorców
Gmina Dobra wspierając Przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem i ograniczeniem z tego powodu swojej działalności, informuje o możliwości wystąpienia z wnioskiem o umorzenie podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na stronie gminy www.dobraszczecinska.pl zamieszczony został wniosek, który należy wypełnić i przesłać do Urzędu (e-puap) lub wrzucić do pojemników w budynkach Urzędu Gminy.

4. Monitorowanie stanu gminy
Straż Gminna w Dobrej na bieżąco kontroluje przestrzeganie ograniczeń co do gromadzenia się osób w miejscach publicznych wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia.

5. Jako organ odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP wystąpiłam do Marszałek Sejmu RP i Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z prośbą o przesunięcie terminu wyborów Prezydenta RP ( w załączeniu ).

 

Dziękuję Mieszkańcom Gminy Dobra za bardzo poważne podejście do sytuacji w jakiej się wszyscy znaleźliśmy.

Zagrożenie, w obliczu którego stoimy jest bardzo duże. Nie narażajmy nas i naszych rodzin.

Pozostańmy w domach !!!

Bardzo dziękuje wszystkim Pracownikom Służb i Firm, którzy są bezpośrednio zaangażowani we wszystkie działania na rzecz naszego bezpieczeństwa.

Zachowajmy powagę i stosujmy się do wydawanych zaleceń.

 

Wójt

Teresa Dera


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl 

 

Reklama r6s