Reklama r2m

 

Informacja - wirus

Koronawirus - działania podjęte w Gminie Dobra - komunikat nr 3


Wójt Gminy Dobra przekazała w piątek 20 marca 2020 r. informację o działaniach podjętych w Gminie Dobra w obliczu zagrożenia koronawirusem.

Komunikat nr 3 Wójta Gminy zawiera apel o ograniczenie korzystania z placów zabaw i terenów sportowo-rekreacyjnych, informuje o współdziałaniu z firmą JUMAR w zakresie ciągłości odbioru odpadów oraz zawiera kilka informacji przekazywanych wcześniej w trakcie tygodnia.

 

Treść komunikatu:

 KOMUNIKAT  nr  3

Wójta Gminy Dobra z 20.03.2020r.

działania podjęte przez Gminę Dobra  w obliczu zagrożenia koronawirusem.

 

Na posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ustalono:


1. Placówki gastronomiczne na terenie Gminy Dobra wskazane w komunikacie nr 2  świadczą usługi związane z możliwością zamawiania posiłków z dostawą do domu lub z odbiorem na miejscu.


2. Obiekty sportowe i place zabaw na terenie Gminy Dobra
Apele do mieszkańców o ograniczenie korzystania z placów zabaw i terenów sportowo-rekreacyjnych zostały rozwieszone przy wejściach na te tereny. Na terenach sportowo-rekreacyjnych i placach zabaw przebywa zdecydowanie mniej osób, za co dziękuję.
 
Apeluję o ograniczenie korzystania z tych miejsc.  

3. Wsparcie dla Przedsiębiorców
Gmina Dobra wspierając Przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem i ograniczeniem z tego powodu swojej działalności, informuję o możliwości wystąpienia z wnioskiem od umorzenie podatku od nieruchomości.    
Dla uproszczenia procedur opracowany zostanie stosowny wniosek, którzy zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu.


4. Monitorowanie stanu gminy
Gmina analizuje sytuację w zakresie  wszystkich dziedzin życia gminy. W zakresie odbioru odpadów komunalnych na bieżąco pozostajemy w kontakcie z firmą JUMAR dla zapewnienia ciągłości odbioru odpadów, pomimo istnienia dużego zagrożenia dla jej pracowników.

 

Dziękuje Mieszkańcom Gminy Dobra
za bardzo poważne podejście do sytuacji w jakiej się wszyscy znaleźliśmy.
Zagrożenie, w obliczu którego stoimy jest bardzo duże.
Nie narażajmy nas i naszych rodzin.
Pozostańmy w domach   !!!


Bardzo dziękuje wszystkim Pracownikom Służb i Firm, którzy są bezpośrednio zaangażowani we wszystkie działania na rzecz naszego bezpieczeństwa.
Zachowajmy powagę i stosujmy się do wydawanych zaleceń.                                                               Wójt 

                                                         Teresa Dera


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl 

 

Reklama r6s