Reklama r2m

 

Informacja - wirus

Koronawirus - działania podjęte w Gminie Dobra


Wójt Gminy Dobra przekazała w czwartek 12 marca 2020 r. informację o działaniach podjętych w Gminie Dobra w obliczu zagrożenia koronawirusem.

Głównie jest to zebranie i podsumowanie już wcześniej podanych informacji. Poniżej prezentujemy całość przekazu Wójta Gminy:

 

Drodzy mieszkańcy

Chciałabym przekazać Państwu najważniejsze informacje dotyczące podjętych działań w Gminie Dobra w obliczu zagrożenia koronawirusem.

 

 • Dziś i jutro szkoły nie prowadzą zajęć, zapewniona została opieka dla dzieci. Od 16 do 25 marca 2020r., zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Nauczyciele nie świadczą pracy, pozostają w dyspozycji dyrektora.

  Apeluję do rodziców aby w miarę możliwości pozostali z dziećmi w domach.

 • W uzgodnieniu z Dyrektorem GCKiB podjęłam decyzję o zamknięciu w dniem dzisiejszym klubów i bibliotek.

 • W uzgodnieniu z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej podjęłam decyzję o zamknięciu z dniem dzisiejszym świetlic w Buku, Łęgach i Grzepnicy.

 • Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej również prosi o ograniczenie wizyt, a w przypadku adopcji prosi o kontakt telefoniczny.

 • Zwróciłam się z prośbą do mieszkańców z prośbą o ograniczenie wizyt w siedzibach Urzędu Gminy Dobra oraz podległych jednostek do niezbędnego minimum. Wynika to z faktu zwiększającego się zagrożenia zakażeniem koronawirusem oraz mając na względzie zdrowie zarówno Państwa, jak i pracowników. Proszę o kontakt z Urzędem Gminy Dobra telefonicznie lub przez internet - drogą e-mailową oraz przez platformę e-puap ( www.epuap.gov.pl ).
  Na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobra podane zostały numery telefonów na poszczególne stanowiska.
  Proszę również o wyrozumiałość w zakresie załatwianych spraw, w szczególności co do terminów ich załatwiania. Nasi pracownicy to również rodzice, których dzieci, w związku z zamknięciem szkół i przedszkoli wymagają zapewnienia opieki.


 • Seniorzy
  Odwołałam zajęcia z fitness oraz zajęcia prowadzone przez gminę w ramach projektów unijnych.
  Proszę mieszkańców naszej gminy aby mieli na uwadze swoich sąsiadów. Osoby starsze i samotne, najbardziej narażone na niebezpieczeństwo zakażenia wirusem mogą potrzebować naszej pomocy w zakupach.
  Osoby wymagające pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrej, tel. 91 311 33 93.


Podjęte działania mają charakter prewencyjny i profilaktyczny i mają na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnego rozprzestrzenienia się koronawirusa.

Apeluję do mieszkańców o spokój, zdrowy rozsądek i poważne podejście do podstawowych środków ostrożności. Drodzy mieszkańcy nie lekceważycie zagrożenia, przestrzegajcie zaleceń i procedur, ograniczmy do minimum spotkania w większym gronie.

 • Dzieci i młodzież
  Przez następne dwa tygodnie nie będziecie chodzić do szkoły i na uczelnie. Jednak to nie dla będzie dla Was czas ferii. Proszę Was o ograniczenie kontaktów towarzyskich i zorganizowanie czasu we własnym domu.

 

W razie wątpliwości co do zasad postępowania proszę skontaktować
się z bezpłatną infolinią NFZ 800 190 590.

Informuję również, że sytuacja na terenie Gminy jest stale monitorowana.
Na bieżąco będziemy Państwa informować o podejmowanych działaniach.


Dobra, dnia 12 marca 2020r.

Wójt

Teresa Dera


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl 

 

Reklama r6s