Reklama r2m

 

Koronawirus - wakacje

Koronawirus a wakacyjny wypoczynek dzieci - oficjalne wytyczne

 

Główny Inspektor Sanitarny wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Zdrowia przygotowały wytyczne dla organizatorów tegorocznego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Uznano, że obecna sytuacja epidemiczna w kraju pozwala na organizowanie wakacyjnego wypoczynku dzieci w roku 2020, ale przy uwzględnieniu ograniczeń sanitarnych.

Szczegóły poniżej.

 

GIS, MEN i MZ zaznaczyły jednakże, że sytuacja epidemiczna w kraju wciąż jest dynamiczna i może ulec zmianie, a co za tym idzie - mogą zostać zmienione same wytyczne.

Wytyczne opierają się o podstawy zasad higieny, opisane w instrukcjach dołączonych do wytycznych: mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki, prawidłowego zdejmowania rękawiczek.

Przygotowane wytyczne określają m.in. organizację żywienia, bazy noclegowej czy wyposażenia w środki ochrony osobistej. Opisano zalecenia dla rodziców a także procedurę postępowania w w sytuacji podejrzenia zakażeniem koronawirusem wśród uczestników, kadry i innych pracowników wypoczynku.

Główne zasady to:

  • Wypoczynek może być zorganizowany tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających warunki bezpieczeństwa. Obiekty powinny być przeznaczone dla wypoczynku dzieci i młodzieży. Pomiędzy turnusami obiekt powinien być poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników itp. 

  • W trakcie trwania wypoczynku należy ograniczyć odwiedziny ze strony osób z zewnątrz.

  • W jednym pokoju czy namiocie powinni być zakwaterowani uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia. Liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać 4 osób przy zachowaniu powierzchni 4 m2  na 1 osobę.  Minimalna przestrzeń przy prowadzeniu zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę.

  • Organizator wypoczynku zobowiązany jest do zapewnienia środków higieny osobistej, środków ochrony osobistej dla personelu oraz uczestników, jeśli nie zrobili tego rodzice.

  • Podczas jedzenia powinien być zachowany dystans pomiędzy uczestnikami. Jeżeli jest to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy z tej samej grupy wychowawczej. Rekomendowane jest zmianowe wydawanie posiłków, a po każdej grupie należy dokładnie wyczyścić blaty stołów i poręcze krzeseł.

  • Organizator jest zobowiązany do opracowania szczegółowego regulaminu uczestnictwa w wypoczynku i przeszkolenia zatrudnionej kadry. Ma również obowiązek zapewnić stałą obecność pielęgniarki lub możliwość szybkiej konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym czy lekarzem.

  • Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować czy wyczyścić. Organizacja zajęć musi być zaplanowana w taki sposób, aby unikać bezpośredniego kontaktowania się poszczególnych grup podczas pobytu.

  • Przebywanie na ogólnodostępnych plażach i kąpieliskach powinno być zorganizowane tak, aby ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi, przez wyznaczenie przestrzeni dla konkretnej grupy.

  • Organizator zobowiązany jest również do ustalenia szybkiego sposobu komunikacji z rodzicami np. w przypadku sytuacji podejrzenia zakażenia lub wystąpienia jakichkolwiek komplikacji podczas pobytu na wypoczynku.

 

Dla wygody rodziców przygotowaliśmy w jednym pliku załączniki GIS dotyczące higieny.

Poniżej - do pobrania także szczegółowe wytyczne dla organizatorów:

 

Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz


Info: Serwis RP - www.gov.pl , Główny Inspektor Sanitarny - https://gis.gov.pl

 

Reklama r6s