Reklama r2m

 

Sport

Koronawirus [3 etap] - korzystanie z obiektów sportowych


Łagodzenie obostrzeń w ramach 3-go etapu dopuszcza zwiększone limity osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych.

Co więcej - od 18 maja możliwa jest także organizacja zajęć w obiektach zamkniętych.

 

Zmiany dotyczące otwartych obiektów sportowych:

  • na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, Orlikach, skateparkach - może przebywać maksymalnie 14 osób ćwiczących + 2 trenerów,
  • na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich - mogą przebywać maksymalnie 22 osoby ćwiczące + 4 trenerów),
  • pełnowymiarowe boisko może być podzielone na 2 części oddzielone 5-metrową strefą buforową - wówczas na każdej z tych części może przebywać 16 ćwiczących + 3 trenerów (łącznie więc na całym boisku - 32 ćwiczących + 6 trenerów)

 

Zmiany dotyczące zamkniętych obiektów sportowych - od 18 maja można organizować w salach i halach sportowych dla:

  • 2 osób + 1 trenera (w obiektach do 300 m2),
  • 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
  • 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
  • 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

 

Uwaga!
W obiektach zamkniętych nie można będzie korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.


Info: Serwis Rządu RP - https://www.gov.pl

 

Reklama r6s