Reklama r2m

 

Dzieci - opieka

Koronawirus [3 etap] - dzieci, opieka, edukacja


Kolejna porcja łagodzonych obostrzeń w ramach 3-go etapu - dotyczących dzieci i edukacji.

Od 17 maja dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

 

Ponadto od 18 maja:

  • będzie można prowadzić zajęcia: praktyczne w szkołach policealnych oraz rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację,
  • otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe.

Tydzień później - od 25 maja ruszają:

  • zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w klasach 1-3 szkoły podstawowej, które będzie można łączyć z zajęciami dydaktycznymi
  • konsultacje z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach

Od 1 czerwca będą możliwe konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.

Szczegółowe wytyczne dotyczące zajęć opiekuńczo-dydaktycznych oraz konsultacji dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/dodatkowe-wytyczne-dla-dyrektorow-i-nauczycieli-w-zwiazku-z-umozliwieniem-opieki-uczniom-klas-i-iii-i-organizacja-konsultacji-na-terenie-szkoly

Szczegółowe wytyczne GIS i MEN dotyczące organizacji i bezpieczeństwa tych zajęć dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-szkol-podstawowych


Info: Serwis Rządu RP - https://www.gov.pl

 

Reklama r6s