Reklama r2m

 

Kontrola segregacji odpadów - czyli co może Eko-Patrol SG z Dobrej

Kontrola segregacji odpadów - czyli co może Eko-Patrol SG z Dobrej


Niedawno przy okazji opisywania kontrowersji związanych z wymianą pojemnika na odpady zmieszane zwróciliśmy uwagę, że Gmina Dobra ma nasilić kontrole właściwego segregowania odpadów przez mieszkańców.

Ostatnio informacja UG Dobra o powstaniu Eko-patrolu miała w treści wzmiankę o kontroli prawidłowej segregacji.

Ten temat wzbudzał kontrowersje mieszkańców, dlatego zapytaliśmy urzędników jak takie kontrole mogą wyglądać.

 

Podstawową kontrolę poprawności segregowania odpadów ma prowadzić podmiot odbierający odpady. W razie niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów, firma odbierająca przyjmuje je jako niesegregowane.
Firma JUMAR już w ubiegłym roku przekazywała do UG Dobra informacje wraz z dokumentację fotograficzną na temat niewłaściwej selekcji odpadów.

W artykule Gmina Dobra - kontrowersje wokół pojemników na odpady zmieszane pisaliśmy:  "Gmina Dobra nasili kontrole właściwego segregowania odpadów przez mieszkańców - nie tylko w workach, ale także w pojemnikach na odpady pozostałe po segregacji."

 

Na czym więc to nasilenie kontroli będzie polegało?

Pierwszym wyjaśnieniem jest drobna wzmianka w informacji UG Dobra o powołaniu Eko-Patrolu (Eko-patrol Straży Gminnej w Dobrej): "Ponadto strażnicy gminni zajmują się kontrolą szeregu zagadnień związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, tj ustalanie obowiązku złożenia deklaracji, prowadzenie prawidłowej segregacji odpadów(...)".

Z wyjaśnieniami przychodzi Kierownik WGOKiE informując, że strażnicy z Eko-Patrolu mają prowadzić w dużej mierze kontrole planowane i wyrywkowe - niezależnie od kontroli firmy odbierającej odpady. Kontrole takie będą przeprowadzane w pierwszej kolejności w odniesieniu do nieruchomości, w których stwierdzono wcześniej nieprawidłowości w segregacji (np. przez firmę JUMAR). Także Komendant Straży Gminnej może wystąpić z inicjatywą przeprowadzenia kontroli w danej nieruchomości.

 

Jak może wyglądać taka kontrola?

Przewidziano dwie formy przeprowadzenia kontroli przez Strażników Gminnych z Eko-Patrolu:

1. W dniu odbioru odpadów - poprzez oględziny worków/pojemników wystawionych do obioru. Kontrola bez obecności właściciela nieruchomości.

2. W dniu poprzedzającym odbiór - poprzez oględziny worków/pojemników na odpady, a także kompostownika (jeśli jest zadeklarowany). Kontrola w obecności właściciela nieruchomości.

Tak więc może zdarzyć się, że wczesnym rankiem nasze śmieci staną się obiektem zainteresowania Eko-Patrolu.


Tekst: Grzegorz Krakowiak
Foto: Grzegorz Krakowiak

Licencja Creative Commons Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

 

Reklama r6s