Reklama

 

Konsultacje społeczne - w Gminie Dobra: Mierzyn

Konsultacje społeczne - w Gminie Dobra: Mierzyn


UG Dobra zaprasza na spotkanie z mieszkańcami Mierzyna - w ramach prowadzonych konsultacji społecznych w sprawie sporządzenia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra.

Spotkanie zaplanowano 14 października 2021 (czwartek) - godz. 17:00, w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie (ul. Kolorowa 27).


Informujemy, iż trwają konsultacje społeczne w sprawie sporządzenia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra, w ramach projektu „Planowanie z mieszkańcami” (POWR.02.19.00-00-KP12/18). Głównym celem konsultacji jest możliwie szerokie poznanie opinii i preferencji mieszkańców gminy i innych grup interesariuszy na temat zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra.

 

 

Uprzejmie zapraszamy na spotkanie mieszkańców w miejscowości Mierzyn, które odbędzie się w dniu 14.10.2021 r. godz. 17.00  w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie przy ul. Kolorowej 27, 72-006 Mierzyn.

Spotkanie poświęcone będzie informowaniu mieszkańców o znaczeniu i wyjaśnieniu założeń Studium w oparciu m.in. o posiadany bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz pozyskaniu oczekiwań i potrzeb mieszkańców w kontekście opracowania Studium. Spotkanie będzie miało na celu ukierunkowanie na włączenie mieszkańców na etapie powstawania założeń i koncepcji nowego Studium, zapoznanie z zakresem opracowania Studium, omówienie procedury planistycznej, przebiegu konsultacji społecznych a także zebranie wniosków oraz poznanie problemów i potrzeb mieszkańców.

Spotkanie prowadzone będzie z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.

Zapraszamy do czynnego udziału.


Info i grafika: UG Dobra

 

Reklama