Reklama

 

Konsultacje społeczne - II etap spotkań w Gminie Dobra

Konsultacje społeczne - II etap spotkań w Gminie Dobra


W związku z konsultacjami społecznymi w ramach projektu Planowanie z mieszkańcami (POWR.02.19.00-00-KP12/18), realizowany jest II etap spotkań z mieszkańcami w sołectwach Gminy Dobra.

Spotkania zaplanowano w 6-iu terminach - na pierwszą połowę lutego. Poniżej podajemy harmonogram spotkań dla całej gminy.

 

  • 02.02.2022 r. godz. 17.00 (środa) - spotkanie dla mieszkańców sołectwa Mierzyn odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie, ul. Kolorowa 27, 72-006 Mierzyn,

  • 03.02.2022 r. godz. 17.00 (czwartek) - spotkanie dla mieszkańców sołectwa Wołczkowo i Bezrzecze odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu, ul. Górna 3, 71-218 Bezrzecze,

  • 04.02.2022 r. godz. 17.00 (piątek) - spotkanie dla mieszkańców sołectwa Skarbimierzyce, Dołuje, Wąwelnica odbędzie się w Klubie w Dołujach, ul. Żubrza 7, 72-002 Dołuje,

  • 09.02.2022 r. godz. 17.00 (środa) - spotkanie dla mieszkańców sołectwa Dobra i Grzepnica odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrej, ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra,

  • 10.02.2022 r. godz. 17.00 (czwartek) - spotkanie dla mieszkańców sołectwa Buk i Łęgi odbędzie się w Świetlicy Środowiskowej w Buku, Buk 42, 72-003 Dobra,

  • 11.02.2022 r. godz. 17.00 (piątek) - spotkanie dla mieszkańców sołectwa Rzędziny i Stolec, odbędzie się w Klubie w Rzędzinach, ul. Rzędziny 19, 72-003 Dobra.

 

Na spotkaniach będzie możliwość zapoznania się ze wstępnym projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zebrania opinii i wniosków do powstającego projektu Studium.

Spotkania prowadzone będą z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.

Jednocześnie zastrzega się, że w przypadku wprowadzenia kolejnych obostrzeń dotyczących organizacji spotkań o charakterze publicznym, w związku z epidemią COVID-19, terminy spotkań mogą ulec zmianie bądź spotkania te mogą być odwołane.

O ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej www.dobraszczecinska.pl  w zakładce Konsultacje społeczne.

Zapraszamy do czynnego udziału.


Info i grafika: UG Dobra

 

Reklama