Reklama r2m

 

Konkurs plastyczny - Zabytki Gminy Dobra

Konkurs plastyczny - Zabytki Gminy Dobra


Wójt Gminy Dobra ogłosił Konkurs Plastyczny ZABYTKI GMINY DOBRA, którego głównym celem jest propagowanie wiedzy o zabytkach naszej gminy.

Konkurs kierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych - w trzech grupach wiekowych: 7-10, 11-15, powyżej 15 lat, prace wykonane dowolną techniką można zgłaszać do 2023-05-19.

W artykule - informacja Wójta oraz do pobrania: regulamin konkursu i karta zgłoszenia, a także lista zabytków w Gminie Dobra.


Wójt Gminy Dobra serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym ZABYTKI GMINY DOBRA. 

Wszelkie informacje na temat Konkursu określa Regulamin Konkursu dostępny w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Dobra w Wołczkowie przy ul. Lipowej 51 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobra: www.dobraszczecinska.pl   w zakładce ZABYTKI.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 439 65 07. 

Prace konkursowe wraz z Kartą Zgłoszenia udziału w Konkursie należy dostarczyć osobiście do dnia 19 maja 2023r. do godz. 15.00 do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy z siedzibą w Wołczkowie przy ul. Lipowej 51.

Regulamin Konkursu Plastycznego „ZABYTKI GMINY DOBRA” >>Karta Zgłoszenia  udziału w Konkursie Plastycznym „ZABYTKI GMINY DOBRA” >>


Lista zabytków w Gminie Dobra:
(wyciąg z Gminnej Ewidencji Zabytków - https://dobraszczecinska.pl/site/gminna-ewidencja-zabytk%C3%B3w )

lp miejscowość zabytek adres czas powstania
1 Bezrzecze kościół pw. MB Różańcowej ul. Górna / Na Wzgórzu XV w. (nawa), XIX w. (wieża)
2 Bezrzecze cmentarz przykościelny ul. Górna / Na wzgórzu XV – XX w.
3 Bezrzecze park dworski ul. Górna / Parkowa 2 poł. XVIII w., 4 ćw. XIX w.
4 Bezrzecze cmentarz ewangelicki ul. Szkolna l. 30/40. XX w.
5 Bezrzecze dom rządcy, ob. dom ul. Górna 14 4 ćw. XIX w.
6 Buk kościół pw. św. Antoniego    2 poł. XIII w, przeb. XV i XIX w.
7 Buk cmentarz przykościelny   XIII – XX w.
8 Buk cmentarz ewangelicki ul. Leśne Zacisze poł. XIX w.
9 Buk dom nr 4   l. 20. XX w.
10 Dobra kościół pw. MB Królowej Świata  ul. Graniczna 23A 2 poł. XIII w, przeb. 1770, 1875r.
11 Dobra park dworski ul. Graniczna 40B poł. XIX w., rozb. pocz. XX w.
12 Dobra bramka w murze cmentarza ul. Graniczna 23A XVII / XVIII w.
13 Dobra cmentarz przykościelny ul. Graniczna 23A XVII / XVIII w.
14 Dobra gorzelnia [4] (w zespole folwarcznym) ul. Graniczna kon. XIX w.
15 Dobra cmentarz ewangelicki ul. Klasztorna pocz. XX w.
16 Dobra cmentarz komunalny ul. Klasztorna 1995r.
17 Dobra młyn [5] (w zespole folwarcznym) ul. Szczecińska 23a l. 10/20. XX w.
18 Dobra dom ul. Graniczna 26 XIX / XX w.
19 Dobra dom ul. Graniczna 27 pocz. XX w.
20 Dobra dom ul. Graniczna 30 l. 10. XX w.
21 Dobra dom ul. Szczecińska 7 4 ćw. XIX w.
22 Dobra dom ul. Szczecińska 15 pocz. XX w.
23 Dobra dom ul. Szczecińska 17 4 ćw. XIX w.
24 Dołuje cmentarz ewangelicki ul. Daniela poł. XIX w.
25 Dołuje cmentarz przykościelny ul. Daniela XIV – XX w.
26 Dołuje dom ul. Daniela 46 pocz. XX w.
27 Dołuje dom ul. Słoneczny Sad 7 l. 20. XX w.
28 Dołuje dom ul. Słoneczny Sad 16 pocz. XX w.
29 Grzepnica cmentarz ewangelicki   2 poł. XIX w.
30 Grzepnica magazyn–spichlerz[2] w zespole folwarcznym ok. 1900r.
31 Grzepnica kuźnia – warsztat [4] w zespole folwarcznym ok. 1900r.
32 Grzepnica budynek gospodarczy nr 1   l. 10 XX w.
33 Kościno kościół pw. MB Fatimskiej   poł. XIX w.
34 Kościno cmentarz przykościelny   poł. XIX w.
35 Kościno park dworski   XVII(?), pocz. XX w.
36 Łęgi dom ul. Północna 2 l. 10. XX w.
37 Mierzyn kościół pw. MB Bolesnej  ul. Welecka 2 poł. XIII w, przeb. XVII, XIX w.
38 Mierzyn cmentarz przykościelny  ul. Welecka XIII – XX w.
39 Mierzyn wiatrak koźlak  ul. Welecka 1 poł. XIX w. (1830r.)
40 Mierzyn cmentarz komunalny ul. Zgodna 1950r.
41 Mierzyn dom ul. Długa 6 l. 20/30. XX w.
42 Mierzyn dom ul. Welecka 12 1906r.
43 Mierzyn budynek gospodarczy ul. Welecka 13 pocz. XX w.
44 Mierzyn budynek gospodarczy ul. Welecka 14 pocz. XX w.
45 Mierzyn dom ul. Welecka 23 pocz. XX w.
46 Mierzyn dom ul. Welecka 25 pocz. XX w.
47 Mierzyn dom ul. Welecka 27 4 ćw. XIX w.
48 Mierzyn dom ul. Welecka 51 4 ćw. XIX w.
49 Rzędziny park dworski   XVII, XIX w.
50 Rzędziny rządcówka nr 19 w zespole folwarcznym 1857r.
51 Rzędziny stajnia - magazyn [3] w zespole folwarcznym 1858r.
52 Rzędziny gorzelnia [4] w zespole folwarcznym pocz. XX w.
53 Rzędziny stodoła - magazyn [5] w zespole folwarcznym kon. XIX w.
54 Rzędziny zespół folwarczny   poł. XIX w. – kon. XIX w.
55 Rzędziny dom nr 7   l. 10/20. XX w.
56 Rzędziny dom nr 15-15A   kon. XIX w.
57 Rzędziny dom nr 17   l. 20. XX w.
58 Skarbimierzyce park dworski   2 poł. XVIII, poł. XIX – pocz. XX w.
59 Skarbimierzyce cmentarz ewangelicki   poł. XIX w.
60 Skarbimierzyce dwór nr 1   2 poł. XIX w.
61 Skarbimierzyce obora [3] w zespole folwarcznym 1908r.
62 Skarbimierzyce stodoła [4] w zespole folwarcznym 1905r.
63 Skarbimierzyce zespół folwarczny   1881 – 1914r.
64 Stolec kościół pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe    1731 – 1735r.
65 Stolec cmentarz przykościelny (bramka + pomnik von Ramin)   poł. XVI w., 1 poł. XVIII, XX w.
66 Stolec pałac nr 21   1721 – 1727r.
67 Stolec park pałacowy   1 poł. XVIII w. – kon. XIX w.
68 Stolec dom (rządcówka) nr 4   kon. XIX w.
69 Stolec stajnia [2] w zespole folwarcznym 1734r., 1900r.
70 Stolec obora [3] (ruina) w zespole folwarcznym 1735r., 1906r.
71 Stolec obora [4] w zespole folwarcznym 1735r., 1901r.
72 Stolec obora [5] w zespole folwarcznym 2 poł. XIX w. 1890r.
73 Stolec magazyn – wozownia - kuźnia [10] w zespole folwarcznym 1792r., 1901r.
74 Stolec stajnia (zdewaloryzowana) w zespole folwarcznym 1735r., 1 ćw. XX w.
75 Stolec zespół folwarczny   1 poł. XVIII w. – pocz. XX w.
76 Stolec dom nr 17   pocz. XX w.
77 Stolec remiza - trafostacja   l. 20. XX w.
78 Wąwelnica kościół pw. MB Częstochowskiej   2 poł. XIII, XV/XVIw. przeb. 1777 i 1883r.
79 Wąwelnica Dawny cmentarz przykościelny   XVI – XX w.
80 Wąwelnica cmentarz ewangelicki   pocz. XX w.
81 Wąwelnica stodoła nr 6   kon. XIX w.
82 Wąwelnica dom nr 9   kon. XIX w., rem. po 2000r.
83 Wołczkowo kościół pw. MB Szkaplerznej ul. Lipowa 2 poł. XIII w., przeb. 1866 i 1900r.
84 Wołczkowo cmentarz przykościelny ul. Lipowa XIII – XX w.
85 Wołczkowo cmentarz komunalny ul. Lipowa 2 poł. XIX w.
86 Wołczkowo dom nr 14 ul. Lipowa 14 kon. XIX w.
87 Wołczkowo budynek gospodarczy nr 14 ul. Lipowa 14 1902r.
88 Wołczkowo dom nr 16 ul. Lipowa 16 4 ćw. XIX w.
89 Wołczkowo budynek gospodarczy nr 16 ul. Lipowa 16 1896r.
90 Wołczkowo dom nr 21 ul. Lipowa 21 pocz. XX w.
91 Wołczkowo budynek gospodarczy nr 23 ul. Lipowa 23 l. 10. XX w.
92 Wołczkowo dom (gospoda) nr 24 ul. Lipowa 24 kon. XIX w.
93 Wołczkowo gospoda nr 24 ul. Lipowa 24 kon. XIX w.
94 Wołczkowo budynek gospodarczy nr 24 ul. Lipowa 24 1907r.
95 Wołczkowo dom nr 25 ul. Lipowa 25 XIX/XX w.
96 Wołczkowo budynek gospodarczy nr 25 ul. Lipowa 25 1912r.
97 Wołczkowo budynek gospodarczy (hotel) nr 31 ul. Lipowa 31 1908r.
98 Wołczkowo dom (plebania) nr 36 ul. Lipowa 36 XIX/XX w.
99 Wołczkowo dom nr 39 ul. Lipowa 39 kon. XIX w.
100 Wołczkowo dom nr 45 ul. Lipowa 45 l. 20. XX w.
101 Wołczkowo szkoła (urząd gminy) nr 51 ul. Lipowa 51 l. 10. XX w.
102 Wołczkowo budynek gospodarczy nr 51a ul. Lipowa 51a 1891r.
103 Wołczkowo dom nr 52 ul. Lipowa 52 l. 20. XX w.
104 Wołczkowo budynek gospodarczy nr 52 ul. Lipowa 52 l. 10. XX w.
105 Wołczkowo dom nr 53 ul. Lipowa 53 pocz. XX w.
106 Wołczkowo dom nr 63 ul. Lipowa 63 pocz. XX w.
107 Wołczkowo dom nr 1 ul. Ogrodowa 1 l. 20. XX w.

Tekst: UG Dobra
Foto: Grzegorz Krakowiak

 

Reklama r6s