Reklama r2m

 

Stacja BTS

Komórkowa bitwa - czyli nowy BTS przy ul. Weleckiej

W połowie grudnia 2019 r. informowaliśmy o zakończeniu z dniem 02 grudnia 2019 r. eksploatacji stacji bazowej telefonii komórkowej BT44616 przy ul. Weleckiej 22e (działka 45/8 - między cmentarzem a ul. Grafitową) - Wyłączenie stacji BTS przy ul. Weleckiej 22

Okazuje się, że to jednak nie koniec, a wręcz początek batalii o kolejny BTS w tej okolicy. Sygnalizowała to 21 stycznia 2020 r. Pani Ewa Głowacka - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Mierzyn. 

W sprawie nastąpił dzisiaj kolejny zwrot sytuacji...

 

Przytaczając początek akcji:

Pismem z dnia 29 listopada 2019 r. Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. złożył do Starostwa Powiatowego w Policach (z datą wpływu: 2019-12-17) pismo zawierające wyniki pomiarów wykonanych dla bezobsługowej stacji bazowej BT41769 SZCZECIN MIERZYN TEMP, zlokalizowanej na działce 45/8 przy ul. Weleckiej 22e w Mierzynie. Wraz z wynikami złożono także formularz zgłoszenia instalacji.

 

Jak pisała 2020-01-21 Pani E.Głowacka - po jej interwencji w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa - wydział ten wniósł 15 stycznia 2020 r. sprzeciw do zgłoszenia instalacji tej stacji bazowej. W uzasadnieniu Naczelnik Wydziału podniósł brak uregulowania strony formalno-prawnej wymaganej przepisami prawa budowlanego, co uniemożliwia dokonanie oceny środków technicznych chroniących środowisko. Ponadto wskazano niewłaściwe określenie lokalizacji działki z instalacją stacji oraz powołanie się zgłaszającego na nieobowiązujące przepisy.

 

W poniedziałek, 2020-02-10, Starostwo Powiatowe opublikowało nowy dokument w sprawie, a mianowicie odwołanie od decyzji Starosty Powiatowego o wniesieniu sprzeciwu. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego złożył Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.

Odwołanie w stanowczym tonie rozpoczyna się od postawienia zarzutów skarżonej decyzji Starosty.  W pięciu punktach zarzucono decyzji Starosty naruszenie wskazanych zapisów ustawy "Prawo ochrony środowiska", "Kodeksu postępowania administracyjnego", "Ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw".

Ponadto - co jest oczywiste w takim odwołaniu - pełnomocnik Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. wniósł o uchylenie przez organ nadzorczy skarżonej decyzji Starosty Polickiego i umorzenie postępowania w pierwszej instancji.

Całość odwołania ma wraz z uzasadnieniem 7 stron. Dostępna jest łącznie z pozostałymi dwoma dokumentami tej sprawy na stronie BIP Starostwa Polickiego: http://www.powiat.policki.bip.net.pl/?a=11520


Info: Starostwo Powiatowe w Policach - http://policki.pl

 

Reklama r6s