Reklama r2m

 

Kolorowa i Mierzyńska - rusza budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika

Kolorowa i Mierzyńska - rusza budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika


W maju tego roku informowaliśmy o przetargu na budowę odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska w Mierzynie wraz ze zbiornikiem retencyjnym.

Na początku lipca wyłoniony został wykonawca, z którym 19 lipca 2022r została podpisana umowa na roboty budowlane. Prace mają zostać zrealizowane w ciągu 12 miesięcy.

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym o pojemności ok. 2,8 tys. m3 oraz sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Kolorowej w Mierzynie.

W zakres inwestycji wchodzi m.in.:

  • budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami i przepompownią wód deszczowych,
  • budowa zbiornika retencyjnego,
  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków sanitarnych,
  • budowa drogi dojazdowej do obsługi zbiornika retencyjnego,
  • odtworzenie i przebudowa istniejącej nawierzchni ulicy Kolorowej,
  • umocnienie terenu wokół przepompowni ścieków.

Wartość umowy: 9 689 499,64 zł brutto

Wykonawcą jest firma: MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Henryk Mazur.

Inwestycja dofinansowane z PROGRAMU RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCYJNY STRATEGICZNY NR 01/2021/7223/PolskiLad w kwocie 4 999 999,00 PLN


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s