Reklama.

 

Jest nas - mieszkańców Mierzyna - już ...

Jest nas - mieszkańców Mierzyna - już ...

Co roku staram się aktualizować podstawowe informacje o ludności naszej wsi - ile osób zamieszkuje, ile jest zameldowanych, ilu uczniów uczęszcza do PSP Mierzyn.
Pewnym mankamentem dla ogółu ludności są osoby mieszkające, ale nie zameldowane.

Co zmieniło się w ciągu ostatniego roku? Jakie są aktualne liczby jeśli chodzi o ludność Mierzyna?Niemal równa, okrągła liczba - 8 tysięcy osób zameldowanych w Mierzynie na dzień 2019-12-31, a dokładnie: 8009 :)
Liczba mieszkańców określona na podstawie deklaracji "śmieciowych" (a więc włączając zameldowanych) wynosi 9258, a liczba uczniów - 857.

 

Mieszkańcy Mierzyna stanowią na 2019-12-31 ok. 35,8% ludności Gminy Dobra (22 386 zameldowanych osób) - czyli mocno ponad 1/3.

Jak wygląda zmiana w stosunku do lat poprzednich? Najlepiej zajrzeć do menu "Mierzyn" / "O Mierzynie" - prosta tabela przejrzyście ukazuje wartości i ich zmiany na przestrzeni ostatnich 3 lat.


Przez rok (2018-2019):
- przybyło 267 osób zameldowanych
- przybyło 8 osób mieszkających
- w szkole jest o 3 uczniów więcej

Poprzednio - przez rok (2017-2018):
- przybyło 209 osób zameldowanych
- przybyło 539 osób mieszkających
- w szkole było o 70 uczniów więcej


Zakładając, że liczba osób określona na podstawie deklaracji jest wiarygodna, można ocenić, że znacząco zmalała liczba osób wprowadzających się do Mierzyna, a w pewnym stopniu wzrósł procent osób meldujących się.

Informacje liczbowe na stronie głównej portalu oraz w sekcji "O Mierzynie" - zostały zaktualizowane.


Info: własna, UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama