Reklama r2m

 

Budowa drogi

Inwestycje: budowa ul. Elżbiety (przetarg), modernizacja ul. Zakładowej


W połowie marca 2020 r. UG Dobra informował o dwóch inwestycjach:

  • budowa ul. Elżbiety - trwają prace przygotowawcze nad ogłoszeniem przetargu
  • modernizacja ul. Zakładowej - przekazanie wykonawcy placu budowy

 

Budowa ul. Elżbiety:

Trwają prace przygotowawcze nad ogłoszeniem przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Gmina wypłaca odszkodowania za grunty wywłaszczone pod drogę publiczną. Rozpoczęcie prac przewiduje się w II kwartale 2020r. o ile zostanie wyłoniony wykonawca.
Zakres projektu budowy ulicy Elżbiety, obejmuje budowę nowej jezdni wraz z odwodnieniem i oświetleniem, przebudowę chodników i zjazdów oraz usunięciem kolizji sieciowych a także wprowadzenie nowej organizacji ruchu docelowego.

Należy także pamiętać, że Wójt Gminy Dobra poinformowała 3 kwietnia 2020r., iż z powodu epidemii koronawirusa należy liczyć się z dużymi ograniczeniami w finansowaniu zadań inwestycyjnych gminy. Może się więc tak zdarzyć, że ta inwestycja nie zostanie rozpoczęta w tym roku.

 

Modernizacji ul. Zakładowej:

16 marca 2020r. przekazano wykonawcy plac budowy pod inwestycję. W jej zakres wchodzi: budowa drogi od DK nr 10 o nawierzchni bitumicznej (skrzyżowanie) oraz budowie drogi ul. Zakładowej z kostki betonowej wraz z chodnikiem i zjazdami oraz przebudowie sieci: telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Wykonawcą ww. prac jest P.H.U. BUDMAR Marek Niedośpiał z siedzibą w Szczecinie

Koszt budowy to kwota 1 444 020,00 zł brutto.

Termin zakończenia robót budowlanych: 30 października 2020 roku.


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s