Reklama r2m

 

Informacje podatkowe dotyczące budynków w Gminie Dobra

Informacje podatkowe dotyczące budynków w Gminie Dobra


Wójt Gminy Dobra przypomina o obowiązku złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych w przypadku wystąpienia zmian wpływających na wysokość podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Osoby fizyczne mają 14 dni od wystąpienia zmiany, a osoby prawne - do 15 lub 31 stycznia (w zależności od rodzaju podatku) lub 14 dni od wystąpienia zmiany, jeśli zaistniała po tych terminach.

 

Informacja Wójt Gminy Dobra:

 

Informuję, że osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

W przypadku osób prawnych są one obowiązane składać, w terminie do dnia 31 stycznia deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Natomiast deklaracje na podatek rolny i leśny do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Wzory ww. informacji i deklaracji zostały ustalone przez Ministra Finansów:

  • Rozporządzeniem z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. poz. 1104);
  • Rozporządzeniem z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. poz. 1105);
  • Rozporządzeniem z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. poz. 1126).

Ww. deklaracje i informacje dostępne są na stronie BIP-u Urzędu Gminy Dobra pod adresem: https://bip.dobraszczecinska.pl/artykul/druki-formularze-20

Wójt

Teresa Dera


Tekst: UG Dobra
Foto: ilustracyjne

 

Reklama r6s