Reklama r2m

 

Szkoła

Informacje dotyczące nauki w szkołach Gminy Dobra


Kilka informacji dotyczących nauki w szkołach Gminy Dobra w dobie pandemii, a jakie przekazała p.o. Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dobrej.

Wiele z nich jest już znanych od kilku dni, ale na odpowiedzi na kilka pytań zadanych w połowie sierpnia czekaliśmy... dwa tygodnie...

 

To trudny czas dla placówek edukacyjnych, więc ze zrozumieniem cierpliwe oczekiwaliśmy na odpowiedzi, które poniżej przedstawiamy. Jeśli ktoś jest zainteresowany ogólnym spojrzeniem na całość gminy - zachęcamy do czytania.

 

 • Czy planowane jest wprowadzenie jakichś zmian w stosunku do wytycznych MEN/GIS doprecyzowujących je lub dostosowujących do realiów działania placówek z naszej gminy?
 • Wszystkie szkoły wprowadziły wszystkie możliwe zmiany w stosunku do nowych wytycznych MEN i GIS, a także opracowały procedury działalności szkoły dostosowane do specyfiki każdej ze szkół.

 


 • Czy dyrektorzy placówek będą decydowali o sposobie ich pracy niezależnie od siebie, czy też sposób pracy będzie uzgadniany w ramach naszej gminy w miarę możliwości jednolity?
 • Dyrektorzy szkół pozostają w stałym kontakcie z Gminą Dobra oraz innymi dyrektorami szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra. W sierpniu br. odbyły się dwie narady z dyrektorami szkół poświęcone m. in. organizacji roku szkolnego 2020/2021 w czasie epidemii COVID-19. Specyfika każdej ze szkół jest inna i wymaga to niezależnych decyzji, co nie oznacza braku konsultacji z organem prowadzącym.

 


 • Czy planowane już są regulacje typu:
  a) zakaz wchodzenia rodziców/opiekunów na teren placówek (odbiór dzieci - przed szkołą)
  b) podział klas pod kątem trybu nauczania
  c) sposób żywienia (tylko posiłki własne - czy też działać będą stołówki szkolne?)
  d) inne regulacje mające wpływ na częstotliwość pojawiania się dzieci w placówkach i czas ich przebywania tam (np. czy działać będą świetlice szkolne?)
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu – wszystkie planowane zmiany, plan dzwonków, sposób żywienia, funkcjonowanie świetlicy szkolnej dostępne są na stronie internetowej szkoły;

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej:
  a) w PSP w Dobrej wyznaczono strefę do przebywania rodziców z ograniczoną ich liczebnością. Rodzice mają umożliwiony kontakt telefoniczny, mailowy i przez dziennik Librus a także osobisty w pilnych sprawach.
  b) Nauka odbywać się będzie w sposób stacjonarny wg ustalonego planu lekcji
  c) stołówka  szkolna będzie działać normalnie, posiłki przywozi firma cateringowa, zapewniono możliwość wyparzania naczyń zgodnie z wytycznymi GIS, ustalono harmonogram wydawania posiłków w sposób zmniejszający liczbę dzieci przebywających  w stołówce.
  d) Świetlica szkolna będzie działać z ograniczonymi możliwościami przyjęcia dzieci z klas 4-8 i rodziców niepracujących.

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie:
  a) Zgodnie z wytycznymi GIS/MEN/MZ rodzice nie będą wchodzili na teren szkoły, wyjątkiem jest sytuacja, kiedy rodzic przyprowadza lub odbiera dziecko do i z świetlicy znajdującej się na 1. piętrze. Preferowaną formą kontaktu z rodzicem/opiekunem jest forma zdalna - kontakt telefoniczny, drogą e-mail, przez dziennik Librus. Gdy nie ma możliwości załatwienia sprawy z użyciem formy zdalnej, należy wcześniej bezwzględnie umówić wizytę (w zależności od celu spotkania:  wizyty w sekretariacie, spotkania z nauczycielem, dyrektorem) za pomocą dostępnych środków komunikacji (telefon, dziennik Librus).
  b) Wszystkie klasy pracują w systemie stacjonarnym.
  c) Catering, stołówka  szkolna.
  d) Świetlica będzie czynna od godz. 7.00-17.00 dla dzieci obojga rodziców pracujących.

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach:
  a) zakaz wchodzenia rodziców/opiekunów na teren placówki
  b) wszystkie klasy pracują są w trybie stacjonarnym
  c) żywienie – szkoła nie posiada stołówki, uczniowie przynoszą własne śniadania
  d) w szkole działać będzie świetlica szkolna w godz. 7:00 – 8:00 i po skończonych zajęciach do godz. 17:00.

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach:
  a) tak
  b) tryb stacjonarny
  c) posiłki we własnym zakresie lub catering (decyzja rodziców) ewentualnie dożywianie w ramach OPS w Dobrej,
  d) czas przebywania dzieci w szkole zależny od rozkładu jazdy autobusów, w świetlicy przebywają dzieci dojeżdżające do szkoły (zdecydowana większość)

 

 • Czy Urząd Gminy planuje zakup środków ochrony sanitarnej z tytułu rozpoczęcia nauki w szkołach (np. środki dezynfekcji, maseczki, itp)? Jeśli tak - prosiłbym o wskazanie, jakiego rodzaju środki będą kupione i jaki to będzie orientacyjny koszt (sumarycznie w skali gminy).
 • Każda ze szkół prowadzonych przez Gminę Dobra jest wyposażona w termometry bezdotykowe, przyłbice, maseczki, rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji powierzchni,  płyny do dezynfekcji rąk oraz płyny do dezynfekcji placów zabaw.

 Info: UG Dobra - ZEAS

 

Reklama r6s