Reklama r2m

 

Informacja UG Dobra dotycząca wywozu odpadów i wymiany pojemników

Informacja UG Dobra dotycząca wywozu odpadów i wymiany pojemników


Zmiany w sposobie odbioru i gospodarowania odpadami w Gminie Dobra budzą bardzo duże emocje. W kilku ostatnich artykułach publikowaliśmy opis zmian w przepisach, a także dodatkowe informacje pozyskane z UG Dobra, które dla mieszkańców mogły być przydatne.

Teraz publikujemy informację UG Dobra, dotyczącą częstotliwości wywozu odpadów oraz wymiany pojemników na odpady.

 

Informacja dotycząca częstotliwości wywozu odpadów oraz wymiany pojemników na odpady

W Województwie Zachodniopomorskim na 113 gmin w ponad 80% gmin śmieci odbierane są z częstotliwością raz na 2 tygodnie. Tylko 15 gmin odbiera odpady zmieszane 1x na tydzień, z czego 5 tylko w okresie letnim, w pozostałym okresie już raz na dwa tygodnie. Są też 4 gminy, w których częstotliwość odbioru odpadów wynosi 1x na miesiąc, w 11 odbiór raz w miesiącu odbywa się poza okresem letnim. I to są fakty.
Powód jest jeden: oszczędność przy ciągle wzrastających opłatach za gospodarowanie odpadami. Nic jednak nie słychać o plagach much, szczurów czy innego robactwa. Zresztą przed 2011 rokiem, kiedy mieszkańcy mieli podpisane indywidualne umowy z odbiorcą odpadów, często śmieci były odbierane raz na 2 tygodnie, żeby było taniej.

Zgodnie z ustawą w pierwszej kolejności obowiązek wyposażenia w pojemnik spoczywa na właścicielu nieruchomości. Gmina przejęła jednak na siebie ten obowiązek, aby ułatwić jego realizację. Samo wyposażenie w pojemniki o określonej pojemności na odpady zmieszane odbywa się, min. w oparciu o zapotrzebowanie właściciela nieruchomości oraz wyliczenia wynikające z regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Dobra.

Wymiana pojemnika na odpady nie może odbywać się automatycznie. Kolejnym mitem jest, że rzekomo Regulamin wskazuje na przelicznik przy wyposażeniu nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane jako 30 l na osobę tygodniowo. Fakt, to Regulamin wskazuje na normę, ale 30 l odpadów wszystkich frakcji.

Na podstawie ilości odbieranych odpadów poszczególnych frakcji z terenu gminy statystyczny mieszkaniec gminy wytwarza w okresie 2 tygodni poniżej 30 litrów odpadów zmieszanych. Wg tych wyliczeń w pojemnik 120 litrów wyposaża się nieruchomości, na których na stałe zamieszkuje do 4 osób włącznie.
Bez większego uzasadnienia wymiana na większy pojemnik może nastąpić przy zamieszkiwaniu od 5 osób wzwyż. Dla nieruchomości zamieszkałych do 4 osób włącznie wymiana pojemnika może nastąpić w uzasadnionych przypadkach - to mogą być np. małe dzieci (pieluchy) czy osoby niepełnosprawne, ważne żeby dokładnie uzasadnić zwiększenie pojemnika w stosownym wniosku.

Gmina ma również obowiązek sprawdzić czy w danej nieruchomości odpady segregowane są w prawidłowy sposób.

Kierownik WGOKIE
Anna Budzyńska


Tekst:  UG Dobra
Foto: Grzegorz Krakowiak

 

Reklama r6s