Reklama r2m

 

Przedszkole

Informacja Dyrektor Zespołu Przedszkoli w Mierzynie o nowej placówce


Dyrektor Zespołu Przedszkoli w Mierzynie - Pani Beata Kropidłowska - opublikowała na stronie UG Dobra informację dotyczącą Przedszkola Publicznego Nr 1 przy ul. Kolorowej.

Poniżej - pełna treść komunikatu:

 


Szanowni Rodzice i Opiekunowie dzieci przyjętych do Przedszkola Publicznego Nr 1 w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 25

Nowe Przedszkole Publiczne Nr 1 w Mierzynie, które zgodnie z uchwałą Nr XII/172/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 27 lutego 2020 r. powstaje z dniem 01 września 2020 r. (w ramach Zespołu Przedszkoli w Mierzynie), dopiero z tym dniem może zatrudniać nowych nauczycieli. W związku z tym, przesunięcie o tydzień rozpoczęcia zajęć dla dzieci w naszej nowej placówce przedszkolnej jest podyktowane potrzebą kompleksowego przygotowania nowego zespołu pracowników przedszkola i samego budynku do nowych warunków pracy.

Z uwagi na fakt, iż wstęp do budynku do 06 września 2020 r. mają tylko pracownicy, wszelką korespondencję i pisma kierowane do naszej placówki prosimy umieszczać w znajdującym się w przedsionku pojemniku z napisem "Dokumenty dla Przedszkola nr 1 w Mierzynie".

Możliwy jest także kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 91 885 39 02 w godzinach 7.00-15.00 oraz na adres e-mail: .

Osobisty kontakt z pracownikami Przedszkola Publicznego Nr 1 w Mierzynie w Zespole Przedszkoli w Mierzynie możliwy jest tylko w wyjątkowych sytuacjach i po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu wizyty. Bardzo proszę o wyrozumiałość w zaistniałej sytuacji.

Dyrektor
Zespołu Przedszkoli w Mierzynie
Beata Kropidłowska


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl
Foto: własne

 

Reklama r6s