Reklama r2m

 

Lampa solarna

Gmina Dobra - zamieszanie w przetargu na lampy solarne


Gmina Dobra ogłosiła miesiąc temu przetarg na oświetlenie wytypowanych ulic lampami solarnymi.

Od początku w tym przetargu były niejasności. Potem pojawiły się dziwne zmiany, unikanie odpowiedzi na trudne pytania albo odpowiadanie tak, by nie odpowiedzieć…

 

Temat przetargu został przedstawiony 2020-11-25 w artykule: "Nowe lampy solarne w Gminie Dobra - rozpisano przetarg".

Tutaj czasami przytaczam informacje szczegółowe, detaliczne - dla zainteresowanych tematem nie powinny być przytłaczające, a wyjaśniające pewne niuanse komunikacji.

 

Mała różnica w liczbie lamp

Na początku problem wydawał się błahy - w SIWZ zapisano łącznie wykonanie 66 lamp, ale w projektach budowlanych było tych lamp 69. Niby tylko 3 lampy, ale zawsze jest to jakaś pomyłka, za którą mogą iść jakieś pieniądze. Dostrzegłem tę różnicę i poprosiłem o wyjaśnienia.

Zgodnie z odpowiedzią z UG Dobra (dołączoną do dokumentacji przetargowej jako odpowiedź na pytanie 1), poprawna liczba lamp jest w SIWZ (66 szt.), a w projektach "nadmiarowo" umieszczono lampy: w Buku na ul. Przyleśnej (1 nadmiarowa) oraz w Dołujach na ul. Rysiowej (2 nadmiarowe - jak ujęto w odpowiedzi z UG: "lampy wykonano w latach ubiegłych").

Informacja została skorygowana i w zasadzie ten temat mógłby być zakończony, ale zwróćcie uwagę, jakich ulic dotyczy i co o tym będzie w dalszej części artykułu.

 

Czy Gmina oświetla drogi prywatne?

Po publikacji artykułu w dzienniku Mierzyn pojawiły się w mediach społecznościowych wątpliwości, czy wśród wytypowanych ulic są prywatne.

Zapytałem o to UG Dobra i odpowiedź otrzymałem po 2 tygodniach. Ciekawą odpowiedź. Zwłaszcza, że w międzyczasie zmieniono zakres zamówienia: z 66 lamp do instalacji zostało… tylko 33!

Pozostały instalacje lamp na ulicach:

 • Mierzyn - Akacjowa, Komercyjna, Cisowa, Łukasińskiego;
 • Bezrzecze - Kościelna;
 • Dobra - Białej Brzozy

Z przetargu "zniknęły" ulice:

 • Mierzyn - Waniliowa;
 • Dobra - Wiklinowa;
 • Wołczkowo - Winogronowa;
 • Dołuje - Rysiowa;
 • Buk - Przyleśna (2 lub 3 lampy) / Przyleśna (1 lub 0 lamp); (część ulicy prywatna, część - gminna)

Kolorami oznaczyłem status ulic - jaki najprawdopodobniej mogą posiadać - wg posiadanych przeze mnie informacji o charakterze urzędowym:

 • niebieski: drogi gminne
 • czerwony: drogi prywatne

Jak widać część, która zniknęła z przetargu to w zasadzie jest kolor czerwony… Taki ciekawy zbieg okoliczności.

Próbuję drogą oficjalną wyjaśnić aktualny status tych ulic i jeśli będzie to niezbędne - zamieszczę uzupełnienie bądź sprostowanie.

 

To nie jedyny zbieg okoliczności…

Kiedy nastąpiła taka radykalna zmiana w przetargu?

Szczypta chronologii:
2020-11-20 - publikacja przetargu w BIP
2020-11-25 - publikacja artykułu w dzienniku Mierzyn
2020-11-26 - wysłanie przeze mnie do UG Dobra zapytań o to, czy w wykazie są ulice prywatne i na jakiej podstawie (o tym - także dalej)
2020-12-02 - publikacja w BIP zmienionego (okrojonego) wykazu ulic
2020-12-07 - przygotowanie przez UG odpowiedzi dla mnie, że na dzień 2020-12-07 wszystkie ulice w wykazie są gminne…

Jak widać chronologia może być pomocna przy wyciąganiu ciekawych wniosków.

 

 

Jak UG Dobra unika na różne sposoby odpowiedzi na trudne pytania

Widać z powyższego, że moment udzielenia odpowiedzi jest bardzo istotny i ma ogromny wpływ na to, jaka zostanie udzielona odpowiedź. Zwłaszcza, jeśli "chwilę" wcześniej dokonano zmiany obszaru, dla którego zadano pytanie.

W pytaniach wysłanych 2020-11-26 do UG były m.in. takie:
"1. czy wśród wymienionych w SIWZ odcinków ulic do oświetlenia są odcinki ulic inne niż gminne?

2. jeśli tak:
a) proszę o wskazanie, które i jaki mają status własności (prywatna? powiatowa? wojewódzka?, itp.)
b) proszę o informacje, na jakiej podstawie realizowane jest oświetlenie na ulicach nie będących ulicami gminnymi i dlaczego Gmina pokrywa ten koszt?
c) proszę o wyjaśnienie, dlaczego przetarg nazwano "oświetlenie dróg gminnych" "

 

Początek punktu 2. - "jeśli tak" okazał się po korekcie przetargu zbawienny dla odpowiadającego.

Otrzymałem 2020-12-10 na te pytania odpowiedzi (przygotowane 2020-12-07):

"1. Na dzień udzielenia odpowiedzi wszystkie ulice wśród wymienionych w SIWZ stanowią drogi gminne"

Prawda, że sprytnie? "na dzień udzielenia odpowiedzi"… A dalej jeszcze ciekawiej:

"2. W związku z wyjaśnieniem w pkt. 1 Pytania określone w Pana wniosku "jeśli tak" pozostają bez rozpatrzenia."

Jak widać w dniu udzielania odpowiedzi były w wykazie tylko ulice gminne i spokojnie można było zignorować dalsze, chyba jeszcze trudniejsze pytania.

 

W kolejnym pytaniu z 2020-11-26 poprosiłem o wyjaśnienie, czy w innych przetargach (byłych i przyszłych) uwzględniano ulice prywatne.

Odpowiedź udzielono w stylu: wszystkie przetargi można sobie znaleźć w BIP.
Trochę ignorancka odpowiedź zwłaszcza, że UG nie przekazał mi wykazu ulic w gminie w podziale na statusy ich własności. Tak więc nawet znajomość innych przetargów nie dałaby mi takiej informacji, o jaką zapytałem.

W tej chwili oczekuję od UG Dobra:

 • odpowiedzi jaki jest status własnościowy ulic, które znalazły się w pierwszej wersji przetargu
 • konkretnej odpowiedzi, czy w przetargach innych brano pod uwagę ulice prywatne.

 

 

Jak uniki mogą doprowadzić do sprzeczności

Jeśli stosuje się uniki, ale brakuje w tym konsekwencji - to może prowadzić to do sprzeczności.

W związku z uwarunkowaniem w p. 2 mojego pytania do UG: "jeśli tak" - nie udzielono mi odpowiedzi na pytania z tego punktu.

Ale… udzielono odpowiedzi na pytanie 4, które miało taki sam warunek (jeśli tak - czyli jeśli w innych przetargach uwzględniano ulice gminne).  Pytanie to dotyczyło wskazania kryteriów wyboru ulic prywatnych do oświetlania oraz podstawy finansowania takich realizacji.

Już samo udzielenie odpowiedzi na to pytanie może więc sugerować, że oświetlano także ulice prywatne wcześniej.

Jeśli chodzi o treść odpowiedzi - to ma charakter ogólny (nie odnosi się konkretnie do ulic prywatnych) i jest zbieżna z informacjami zawartymi w artykule "Oświetlenie ulic w gminie - kryteria doboru ulic" z 2020-07-31.

 

 

Co było przyczyną radykalnej zmiany przetargu (zmniejszenia zakresu o połowę)?

To chyba też było trudne pytanie.

Z odpowiedzi jaką uzyskałem wynika, że przyczyną zmniejszenia zakresu przetargu (tam, gdzie "zniknęły" ulice oznaczone na czerwono) było przeszacowanie zakresu i wartości przedmiotu zamówienia. I po ponownym przeanalizowaniu - pozostały tylko 33 lampy.

Jeśli odpowiednią liczbą dla zamówienia były 33 lampy, to jak można było aż tak zawyżyć oszacowanie zamówienia i w pierwotnej wersji wskazać instalację o 100% większej liczby lamp? Jak można szacować zamówienie i je dwukrotnie przeszacować?
Dla mnie jest to niezrozumiałe. Rozumiem przeszacowanie o 10, 20, 30% - ale o 100%?

Mam nadzieję, że odpowiedź jaką otrzymam z UG Dobra pozwoli zweryfikować ostatecznie, czy można faktycznie próbować doszukiwać się związku pominiętych lamp ze statusem własnościowym ulic, na których pierwotnie były lokalizowane.

 

 

Kryteria minimalne odpowiadające prawie w całości konkretnemu typowi lampy

Jak wskazałem w artykule z 2020-11-25 wymienione w projektach budowlanych parametry oprawy świetlnej są niemal w całości zgodne z parametrami lampy S-07R.

Porównajmy dane katalogowe tej lampy z wymogami przetargu:

cecha przetarg katalog S-07R
moc oprawy 45W 45W
strumień świetlny 7200lm 7200lm
sprawność lampy min. 160lm/W 160lm/W
barwa światła 4000-5000K 4000-6500K
bateria Lit-jon o min. poj. 144Wh Lit-jon 144.3Wh
klasa szczelności IP65 IP65
typ ogniwa monokrystaliczny monokrystaliczny
min. moc maksymalna 22Wp 22.7W
warunki pracy -25 do +45 st. C -25 do +45 st. C
czujnik ruchu 7m / 10m 7m
autonomia działania min. 3 noce do 4 nocy

 

Warunki przetargu niemal dokładnie wpasowują się w cechy lampy S-07R.

Gdy zapytałem UG Dobra, czy podanie cech w przetargu tak dokładnie odpowiadających konkretnemu typowi lampy nie ogranicza konkurencyjności przetargu, otrzymałem odpowiedź, że są to tylko "minimalne oczekiwania Gminy", wobec czego nie może być mowy o ograniczaniu konkurencyjności.

Wszystko wygląda poprawnie, lecz spójrzmy na kryteria oceny ofert przetargowych:
- cena: 60%
- okres gwarancji: 40%

Nie ma mowy o parametrach technicznych. Naturalne natomiast jest, że im lepsze parametry lampy tym wyższa jej cena, ale tym samym mniejsza konkurencyjność całej oferty w przetargu.

Trudno chyba oczekiwać, że któryś z oferentów zaproponuje lepsze parametry (np. posiadane przez lampę S-08R) niż minimalne, bo wtedy najpewniej musiałby zwiększyć cenę i byłby mniej konkurencyjny…

 

 

Zasadność wybrania parametrów takich, a nie innych - obniżono wymagania?

W odpowiedzi z 2020-12-07 z UG Dobra napisano: "Gmina po przeprowadzonych analizach i testach uznała, że w naszych warunkach terenowych zasadne będzie zastosowanie lamp o nie mniejszych parametrach aniżeli opisane w dokumentacji projektowej".

Czyli jak widać z powyższej tabeli - parametrów zbieżnych z charakterystyką lampy S-07R.

Ciekawa zmiana - ta odpowiedź jest odmienna od odpowiedzi sprzed 5 miesięcy.
6 lipca 2020 r. UG Dobra napisał mi: "(…) z całego testowanego typoszeregu wybraliśmy najnowsze technologicznie i naszym zdaniem najlepsze czyli: S08R z uwagi na największy stosunek mocy panelu solarnego w stosunku do mocy oświetlenia (…)"

Tutaj można postawić 2 istotne pytania:

 • co znaczy i jakie ma znaczenie sformułowanie wybraliśmy, skoro i tak musi być rozpisany przetarg, a oferent wygrywający może zamontować inny typ lampy o parametrach równoważnych określonym w przetargu?
 • dlaczego w lipcu 2020 r. wskazujemy na lampę S-08R i jej parametry, a w listopadzie 2020 r. rozpisujemy przetarg wskazując jako minimalne - parametry odpowiadające cechom gorszej lampy?

 

Porównajmy parametry katalogowe tych lamp:

cecha katalog S-07R katalog S-08R
moc oprawy 45W 60W
strumień świetlny 7200lm 9600lm
sprawność lampy 160lm/W 160lm/W
barwa światła 4000-6500K 4000-6500K
bateria Lit-jon 144.3Wh Lit-jon 230.88Wh
klasa szczelności IP65 IP65
typ ogniwa monokrystaliczny monokrystaliczny
min. moc maksymalna 22.7W 33 W
warunki pracy -25 do +45 st. C -25 do +45 st. C
czujnik ruchu 7m 7m
autonomia działania do 4 nocy do 4 nocy

 

Jak widać w lipcu uznano za najlepszy wybór lampę o mocy 60W z baterią 230Wh, a w listopadzie "startujemy" w przetargu z poziomu 45W z baterią 144Wh …

Wynika z tego, że w ciągu 5 miesięcy obniżono wymagania.

 

 

Krytyka parametrów przetargowych

Ciekawą lekturą jest informacja, która wpłynęła w zasadzie jako pytanie do przetargu. 

Pytający dość mocno krytykuje taki, a nie inny wybór parametrów, podważając sens ich funkcjonowania w praktyce. Zamieszczam kilka cytatów, aby każdy sam mógł ocenić merytoryczność pytań (wypowiedzi?) i ich zasadność:

"Rozwiązanie, które opisuje projektant zupełnie się nie sprawdzi. Akumulator litowo-jonowy o pojemności 144Wh zapewni tylko 3 godziny świecenia oprawie o mocy 45W i to pod warunkiem, że panele fotowoltaiczne go doładują."

"Nowsze rozwiązanie o którym pisze projektant przy użyciu akumulatorów litowo-jonowych jest jedynie w teorii tylko 2 razy bardziej wydajne, ale na pewno nie 10 razy bardziej wydajne."
[red.: pytający wcześniej określił potrzebę zwiększonej 10-krotnie pojemności akumulatorów, aby oświetlenie działało poprawnie]

"Rozwiązania z akumulatorami żelowymi jest oczywiście odporne na wahania temperatury zarówno ujemne jak i dodatnie, zwłaszcza że akumulatory są w specjalnych skrzynkach pod ziemią (…)
Niestety nie można tego samego powiedzieć o rozwiązaniu proponowanym przez projektanta. W tym przypadku akumulatory są bardzo narażone na wahania temperatury są umieszczone na słupie.
"

"Ponadto w ujemnych temperaturach (które w Polsce mogą występować od listopada do marca tj. 5 miesięcy w roku) nie można ładować akumulatorów litowo-jonowych aby nie uległy one zniszczeniu (…). Czyli prawie przez pół roku nie będzie można nawet naładować takich akumulatorów (…)."

 

I najciekawsze - podsumowanie pytającego:

"Reasumując zaproponowane [w kryteriach przetargu - Red.] rozwiązanie nie ma dobrze dobranego układu zasilania - 10-o krotnie mniejsze akumulatory oraz 5-o krotnie mniejsze panele fotowoltaiczne.".

No cóż… Jeśli autor tego pytania jest dobrze zorientowany w tematyce lamp solarnych od strony praktycznej (a taki wniosek nasuwa się z jego wypowiedzi), to można zastanawiać się, czy nie brniemy znowu w fatalnie zaprojektowany układ oświetlenia.

Należy jednak zauważyć, że autor pytania nie uwzględnił w swoich wątpliwościach opcji lamp, która jest testowana na terenie naszej gminy, a mianowicie użycia czujnika ruchu, który aktywuje pełną moc świecenia lampy tylko po wykryciu ruchu, a w pozostałym czasie - lampa świeci z obniżoną mocą (czuwanie - 10% pełnej jasności). Może to skutkować wydłużonym sumarycznym czasem świecenia z pełną mocą.
O tym jednak - może innym razem.

Jak widać temat lamp solarnych jest niekończącą się historią, o której chyba jeszcze nie raz napiszemy…


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s