Reklama.

 

Gmina Dobra w XVII edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju

Gmina Dobra w XVII edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju


W XVII edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego (za rok 2019) Gmina Dobra zajęła 19. pozycję wśród 1538 gmin wiejskich o najwyższym poziomie rozwoju.

Celem rankingu jest monitorowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów.

 

Ranking oparto na 15-tu wskaźnikach, których źródłem są dane Głównego Urzędu Statystycznego. Wskaźniki te obejmują m.in. wydatki inwestycyjne, wydatki na transport i łączność, odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu gminy, liczbę podmiotów gospodarczych oraz osób pracujących i bezrobotnych - na 1000 mieszkańców gminy, migrację ludności, pokrycie siecią wodociągową i kanalizacyjną.

W tegorocznej edycji w naszym województwie wyżej uplasowała się tylko Gmina Kołbaskowo - na 12 miejscu.

W poprzednich latach Gmina Dobra osiągała pozycje:

  • za 2018 rok: 34
  • za 2017 rok: 18
  • za 2016 rok: 21
  • za 2015 rok: 23
  • za 2014 rok: 26

Ranking jest przygotowywany przez zespół pod przewodnictwem prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej w ramach projektu ANAGMIS. 


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl , ANAGMIS - https://anagmis.wordpress.com

 

Reklama