Reklama r2m

 

Gmina Dobra unieważnia przetarg dotyczący kanalizacji deszczowej

Gmina Dobra unieważnia przetarg dotyczący kanalizacji deszczowej


Ważny temat - ważne postępowanie: Eksploatacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Dobra.
Szczególnie ważne w kontekście powtarzających się podtopień w różnych miejscowościach gminy, zwłaszcza tych najszybciej urbanizujących się.

Postępowanie ważne, wpłynęły 2 oferty, a Gmina Dobra po tygodniu postępowanie… unieważnia.

Dlaczego? Zachęcamy do lektury… Także - trudnych pytań na końcu artykułu.

 

Postępowanie ogłoszono 2 grudnia 2021 r. Dotyczyło eksploatacji i utrzymania w stałej drożności, systematycznym oczyszczaniu oraz konserwacji urządzeń sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Dobra przez cały rok 2022.

Istotnym kryterium (waga: 40%) był czas reakcji, a wykonawca miał pozostawać w stanie gotowości przez 24 h, siedem dni w tygodniu.

W zakresie prac ujęto m.in. czyszczenie głównych kolektorów deszczowych sieci o długości łącznej ponad 64km, czyszczenie studzienek wpustów ulicznych, konserwację i utrzymanie w stałej gotowości przepompowni wód deszczowych przy ulicach: Grafitowej w Mierzynie, Sportowej w Dobrej oraz Koralowej w Bezrzeczu, wykonanie m.in. dwa razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających, odpompowywanie rozlewisk wody z ulic i dróg przy pomocy wozu asenizacyjnego,

Termin składania ofert mijał 14 grudnia. Złożone zostały 2 oferty:

  • firma "Poldek Polikowscy sp.j." z Dobrej, która zaproponowała stawkę godzinową 190,65PLN.
  • firma PUIB "ELJOT" Jacek Luterek ze Szczecina, która zaproponowała stawkę godzinową 189,49PLN

Ponieważ obydwie firmy w kryterium "czas reakcji" miały identyczną wartość - 30 minut, to minimalnie lepszą ofertę złożyła firma ze Szczecina - zgodnie z kryteriami oceny uzyskałaby 100%, podczas gdy firma "Poldek Polikowscy sp.j." uzyskałaby 99,63%.

 

Okazało się jednak, że tydzień po otwarciu ofert postępowanie zostało... unieważnione.

W uzasadnieniu Wójt Gminy Dobra napisała, że pod względem prawnym "postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy".

Pod względem faktycznym - w postępowaniu nie określono zakresu zamówienia: nie ustalono ilości świadczeń, orientacyjnej liczby godzin, która po przemnożeniu przez oferowaną stawkę pozwoliłaby określić wartość umowy.
Dlatego postępowanie po wyeliminowaniu nieprawidłowości ma zostać powtórzone.

A my będziemy śledzić - kto i na jakich warunkach wygra powtórzone postępowanie.

 

Można się tutaj zastanawiać:

  • jak to jest, że urzędnicy tworzący opis postępowania nie spostrzegli tylu tak istotnych błędów?
  • dlaczego nie spostrzegli ich nawet po opublikowaniu postępowania?
  • dlaczego żaden z oferentów nie miał zastrzeżeń do warunków postępowania (nie było żadnych pytań do postępowania)?
  • dlaczego błędy uniemożliwiające zawarcie umowy dostrzeżono dopiero po otwarciu ofert?

Jak widać mamy w naszej gminie kolejne ciekawe postępowanie…
Za 4 dni rozpocznie się rok 2022, a wyniku postępowania z terminem prac od 1 stycznia - nie ma.


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s