Reklama r2m

 

Gmina Dobra - świetlice wiejskie i... odstający Mierzyn

Gmina Dobra - świetlice wiejskie i... odstający Mierzyn


Miesiąc temu pisaliśmy o liczbie urządzeń zabawowych w miejscowościach Gminy Dobra. Jak wówczas wskazaliśmy - największa miejscowość gminy (Mierzyn) wypada pod tym względem katastrofalnie...

Tym razem sprawdziliśmy jak wygląda wielkość świetlic wiejskich w naszej gminie w stosunku do wielkości miejscowości, gdzie są budowane.

Okazuje się, że ponad 8-tysięczny Mierzyn został potraktowany na równi z miejscowościami posiadającymi po ok. 300 mieszkańców...

 

W Gminie Dobra są 4 świetlice wiejskie: w Buku, Grzepnicy, Łęgach oraz rok temu oddana - w Mierzynie. To, że jest w Mierzynie można traktować jako dużą zaletę, bo w końcu nie ma takiej świetlicy np. w Dołujach czy Wołczkowie.

Ale w innych miejscowościach są za to kluby GCKiB, w których są organizowane imprezy dla dzieci, np. zabawy mikołajkowe. Takie wydarzenia były organizowane jako plenerowe na Mierzyniance, ale tylko przy dobrej pogodzie. W innych miejscowościach gminy odbywały się właśnie w klubach/filiach GCKiB.

Charakter Mierzyna bywał dotychczas usprawiedliwieniem dla braku czy to zajęć dla dzieci czy też właśnie świetlicy - duża miejscowość przyległa do Szczecina, w której rodzice zapewniają dzieciom dużo atrakcji właśnie w Szczecinie, albo szukają raczej innego charakteru zajęć, jak np. półkolonie.

Czy więc Mierzyn powinien cieszyć się, że ma świetlicę wiejską? Oczywiście! Patrząc na zainteresowanie dzieci atrakcjami organizowanymi dla nich na Mierzyniance - nie ma wątpliwości.

Czy więc świetlica (a raczej jej wielkość) na Mierzyniance jest spełnieniem oczekiwań mieszkańców czy też Rady Sołeckiej zabiegającej od lat o takie miejsce? Niekoniecznie. Mamy świetlicę w Mierzynie, ale... malutką.

Porównajmy, jakie są proporcje świetlic w naszej gminie do liczby mieszkańców. Także - jak przy urządzeniach zabawowych - przyjęliśmy uproszczoną metodę, ale wystarczającą dla zobrazowania sytuacji - liczbę m2 powierzchni użytkowej świetlicy na 100 zameldowanych mieszkańców:

miejscowość pow. m2
l.zameld. m2. na 100 mieszk.
Buk 93 336 27,7
Grzepnica 93 312 29,8
Łęgi 93 314 29,6
Mierzyn 93 8 494 1,1


Jak widać mierzynianie mogą poszczycić się dużą świetlicą, w której swobodnie można zaplanować zajęcia dla większej liczby dzieci...

W tym miejscu można dywagować: czy władze Gminy Dobra podeszły do tematu pragmatycznie (zakładając, że i tak wiele dzieci szuka zajęć dodatkowych poza Mierzynem), czy też wygodnie - po prostu stawiając na takiej samej wielkości świetlicę, jak w innych (ale znacznie mniejszych) miejscowościach gminy?

W końcu można powiedzieć - "i Mierzyn ma świetlicę". A może raczej - "świetliczkę"?


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s