Reklama r2m

 

Gmina Dobra - oświetlenie OZE - konserwacja lamp w roku 2023

Gmina Dobra - oświetlenie OZE - konserwacja lamp w roku 2023


Rozstrzygnięty został przetarg na konserwację w roku 2023 lamp zasilanych z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dobra - czyli lamp solarnych i hybrydowych.

Przetarg wygrała firma RESEP Sp. z o.o. ze Szczecina, która podobnie jak w ubiegłym roku była jedynym oferentem.

Sprawdźcie co wchodzi w zakres tego zadania i których lamp dotyczy.

 

Zakres prac przewidzianych wspomnianym przetargiem obejmuje przez 7 miesięcy od dnia podpisania umowy (ale nie dłużej niż do 2023-12-22):

 1. Przegląd lamp hybrydowych i solarnych na terenie Gminy Dobra (na wskazanej przez zamawiającego poszczególnej drodze) poprzez:
  a) kontrolę stanu oświetlenia w porze nocnej po przekazaniu zgłoszenia w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia,
  b) oględziny lamp pod względem sprawdzenia czy oprawy, panele się przekręciły i nie obluzowały, czy wiatraki się nie obluzowały, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia,
  c) dokręcenie obluzowanych opraw,
  d) dokręcenie obluzowanych wiatraków lub ich demontaż,
  e) wymiana żarówek w lampach,
  f) naprawa lub wymiana uszkodzonych kabli,
  g) wymiana i uzupełnienie rewizji słupów,
  h) sporządzenie i przedstawienie zamawiającemu zakresu prac niezbędnych do wykonania.

 2. wymiana uszkodzonych, zużytych elementów lampy na fabrycznie nowe:
  a) wymiana sterowników,
  b) wymiana akumulatorów 150Ah wraz ze skrzynką hermetyczną,
  c) wymiana akumulatorów 200Ah wraz ze skrzynką hermetyczną,
  d) wymiana opraw 20W,
  e) wymiana opraw 30W.

 3. usuwanie awarii lamp hybrydowych i solarnych powstałych w wyniku kataklizmów, wypadków drogowych i działań wandalizmu, przed skutkami zagrożenia życia lub zdrowia, w tym zabezpieczenie i oznakowanie niebezpiecznych miejsc.

 

Przewidziano (ilości orientacyjne) w roku 2023: wymianę 30 sterowników, wymianę łącznie 30 akumulatorów, wymianę łącznie 30 opraw.

Naprawa lamp wskazanych przez UG - w terminie 7 dni od dnia otrzymania zlecenia.  Naprawa lamp uszkodzonych w wyniku kataklizmów, wypadków drogowych i działań wandalizmu - max. 24h, jeśli awaria może powodować zagrożenie życia lub zdrowia.

W stosunku do roku ubiegłego przybyły do konserwacji 62 lampy solarne - na poniższym wykazie oznaczone zostały kolorem niebieskim.

 

Wykaz lamp hybrydowych objętych zadaniem:

Lp. Miejscowość Lokalizacja liczba lamp
1. Dołuje Świstaka dz. nr 213 7
2. Mierzyn obręb 1 Kokosowa dz. nr 486, 467 7
Tytusa dz. nr 311 13
Zgodna dz. nr 308, 313, 45/9 22
3. Mierzyn obręb 2 Nasienna dz. nr 307 27
4. Mierzyn obręb 3 Kolorowa dz. nr 336 15
Rolnicza dz. nr 301/18, 302/96 16
5. Bezrzecze Anyżkowa dz. nr 656/270 5
Korzenna dz. nr 656/270 4
Cynamonowa dz. nr 656/270 9
Kościelna dz. nr 71 5
Herbaciana dz. nr 71 4
6. Dobra Graniczna dz. nr 231, 541 11
Krajobrazowa dz. nr 286 9
Przytulna dz. nr 208 13
Chabrowa dz. nr 42/19 10
Paproci dz. nr 1024/133, 1024/5 15
7. Skarbimierzyce Droga do klubu dz. nr 8 4
8. Redlica ul. Zielona dz. nr 9/16, 9/13 oraz 865/6 obręb Dobra 16
9. Stolec Boisko sportowe 4
Razem: 216

 

 

Wykaz lamp solarnych objętych zadaniem:

Lp. Miejscowość Lokalizacja liczba lamp
1. Wąwelnica Rodzinna dz. nr 168/5 2
2. Dołuje Zimowy Sad dz. nr 695 6
Kwitnący Sad dz. nr 694 4
Bociana dz. nr 353 10
Bociana 1
3. Wołczkowo Morelowa dz. nr 402/1, 398/1 6
Wiśniowa dz. nr 380/2, 380/3 6
Piaskowa dz. nr 379, 460 3
Piaskowa 1
Polarna dz. nr 458/2 4
Łanowa dz. nr 444, 443 5
Łanowa 2
Kalinowa dz. nr 627, 589 7
Gruszkowa dz. nr 427/1 2
Plac przy kościele 1 (3 oprawy)
Liliowa 2
Jasna 8
4. Mierzyn obręb 1 Wąska dz. nr 319 6
Zgodna dz. nr 308, 313, 45/9 3
5. Mierzyn obręb 2 Ekologiczna dz. nr 23/61 2
Morenowa dz. nr 19/49, 800 17
Wykopaliskowa 16
Leszka 5
Teresy 6
Mileny 5
Grafitowa 3
6. Mierzyn obręb 3 Bajkowa dz. nr 302/220 6
7. Bezrzecze Bluszczowa dz. nr 628 6
8. Dobra Białej Brzozy dz. nr 202/10, 202/9 5
Jaśminowa dz. nr 201/3 3
Kasztanowa dz. nr 203/5 2
Plenerowa dz. nr 541 3
Projektowa dz. nr 541 4
Porcelanowa dz. nr 541 3
Poetycka dz. nr 541 5
Zagajnikowa dz. nr 165/12 7
Paproci (sięgacz) 3
Graniczna  dz. nr 200/21 2
Przyjazna dz. nr 1152 7
Oliwkowa dz. nr 657/2, 725 5
Sekwojowa dz. nr 657/2, 725 9
Cyprysowa dz. nr 657/2, 725 5
Platanowa dz. nr 657/2, 725 5
Orzechowa dz. nr 32/1, 32/12, 32/11 5
Klasztorna dz. nr 30/3 9
przy kościele 1
Daktylowa 4
Konwaliowa 40 1
Kameliowa 1
Zakątek 3
Graniczna 33j 2
Słoneczna Dolina 8
Szczęśliwa 11
9. Buk Boisko sportowe dz. nr 125 3
Przejście graniczne Buk-Blankensee 2
Ścieżka rowerowa przy drodze Buk-Łęgi 2
10. Stolec Droga do Jeziora Stolsko 4
11. Kościno Plac zabaw dz. nr 7/73 1
Razem: 269

 


Tekst: Grzegorz Krakowiak
Foto: Grzegorz Krakowiak

 

Reklama r6s