Reklama r2m

 

Gmina Dobra - oświetlenie OZE - konserwacja lamp w roku 2022

Gmina Dobra - oświetlenie OZE - konserwacja lamp w roku 2022


Tym razem przedstawiamy informację o konserwacji lamp zasilanych z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dobra - czyli lamp solarnych i hybrydowych.

Przetarg rozstrzygnięty na początku listopada ubiegłego roku wygrała firma RESEP Sp. z o.o. ze Szczecina, która była jedynym oferentem.

Sprawdźcie co wchodzi w zakres tego zadania i których lamp dotyczy.

 

Dla przypomnienia - w artykule Lampy w Gminie Dobra zasilane z OZE - zgłaszanie awarii pisaliśmy o sposobie zgłaszania awarii lamp OZE.

 

Zakres prac przewidzianych wspomnianym przetargiem obejmuje przez 15 miesięcy od dnia podpisania umowy:

 1. konserwacja lamp hybrydowych i solarnych na terenie Gminy Dobra poprzez:
  1. oględziny lamp pod względem sprawdzenia czy oprawy, panele się przekręciły i nie obluzowały, czy wiatraki się nie obluzowały, dwa razy w roku, według uzgodnionego harmonogramu, począwszy od roku 2022,
  2. dokręcenie obluzowanych opraw,
  3. dokręcenie obluzowanych wiatraków lub ich demontaż,
  4. wymianę żarówek w lampach,
  5. naprawę lub wymianę uszkodzonych kabli, 
  6. wymiana i uzupełnienie rewizji słupów.
 2. wymiana uszkodzonych, zużytych elementów lampy na fabrycznie nowe:
  1. wymiana sterowników,
  2. wymiana akumulatorów 150Ah wraz ze skrzynką hermetyczną,
  3. wymiana akumulatorów 200Ah wraz ze skrzynką hermetyczną,
  4. wymiana opraw 20W,
  5. wymiana opraw 30W.
 3. naprawa wskazanych lamp hybrydowych i solarnych,
  1. kontrola stanu oświetlenia w porze nocnej po przekazaniu zgłoszenia w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia,
  2. sporządzenie i przedstawienie Zamawiającemu zakresu prac niezbędnych do wykonania.
 4. usuwanie awarii lamp hybrydowych i solarnych powstałych w wyniku kataklizmów, wypadków drogowych i działań wandalizmu, przed skutkami zagrożenia życia lub zdrowia:
  1. zabezpieczenie i oznakowanie niebezpiecznych miejsc,

 

Przewidziano (ilości orientacyjne):

 • w roku 2021: brak konserwacji lamp, wymianę 20 sterowników, wymianę łącznie 10 akumulatorów, wymianę łącznie 4 opraw
 • w roku 2022: konserwację lamp 2 razy w roku, wymianę 30 sterowników, wymianę łącznie 30 akumulatorów, wymianę łącznie 4 opraw

Naprawa lamp wskazanych przez UG - w terminie 7 dni od dnia otrzymania zlecenia.  Naprawa lamp uszkodzonych w wyniku kataklizmów, wypadków drogowych i działań wandalizmu - max. 24h, jeśli awaria może powodować zagrożenie życia lub zdrowia.

 

Wykaz lamp hybrydowych objętych zadaniem:

l.p. miejscowość lokalizacja liczba lamp
1. Dołuje Świstaka dz. nr 213 7
2. Mierzyn obręb 1 Kokosowa dz. nr 486, 467 7
Tytusa dz. nr 311 13
Zgodna dz. nr 308, 313, 45/9 22
3. Mierzyn obręb 2 Nasienna dz. nr 307 27
4. Mierzyn obręb 3 Kolorowa dz. nr 336 15
Rolnicza dz. nr 301/18, 302/96 16
5. Bezrzecze Anyżkowa dz. nr 656/270 5
Korzenna dz. nr 656/270 4
Cynamonowa dz. nr 656/270 9
Kościelna dz. nr 71 5
Herbaciana dz. nr 71 4
6. Dobra Graniczna dz. nr 231, 541 11
Krajobrazowa dz. nr 286 9
Przytulna dz. nr 208 13
Chabrowa dz. nr 42/19 10
Paproci dz. nr 1024/133, 1024/5 15
7. Skarbimierzyce Droga do klubu dz. nr 8 4
8. Redlica ul. Zielona dz. nr 9/16, 9/13 oraz 865/6 obręb Dobra 16
9. Stolec Boisko sportowe 4
Razem: 216

 

Wykaz lamp solarnych objętych zadaniem:

l.p. miejscowość lokalizacja liczba lamp
1. Wąwelnica Rodzinna dz. nr 168/5 2
2. Dołuje Zimowy Sad dz. nr 695 6
Kwitnący Sad dz. nr 694 4
Bociana dz. nr 353 10
Bociana 1
3. Wołczkowo Morelowa dz. nr 402/1, 398/1 6
Wiśniowa dz. nr 380/2, 380/3 6
Piaskowa dz. nr 379, 460 3
Piaskowa 1
Polarna dz. nr 458/2 4
Łanowa dz. nr 444, 443 5
Łanowa 2
Kalinowa dz. nr 627, 589 7
Gruszkowa dz. nr 427/1 2
Plac przy kościele 1 (3 oprawy)
Liliowa 2
4. Mierzyn obręb 1 Wąska dz. nr 319 6
Zgodna dz. nr 308, 313, 45/9 3
5. Mierzyn obręb 2 Ekologiczna dz. nr 23/61 2
Morenowa dz. nr 19/49, 800 17
6. Mierzyn obręb 3 Bajkowa dz. nr 302/220 6
7. Bezrzecze Bluszczowa dz. nr 628 6
8. Dobra Białej Brzozy dz. nr 202/10, 202/9 5
Jaśminowa dz. nr 201/3 3
Kasztanowa dz. nr 203/5 2
Plenerowa dz. nr 541 3
Projektowa dz. nr 541 4
Porcelanowa dz. nr 541 3
Poetycka dz. nr 541 5
Zagajnikowa dz. nr 165/12 7
Paproci (sięgacz) 3
Graniczna dz. nr 200/21 2
Przyjazna dz. nr 1152 7
Oliwkowa dz. nr 657/2, 725 5
Sekwojowa dz. nr 657/2, 725 9
Cyprusowa dz. nr 657/2, 725 5
Platanowa dz. nr 657/2, 725 5
Orzechowa dz. nr 32/1, 32/12, 32/11 5
Klasztorna dz. nr 30/3 9
przy kościele 1
Daktylowa 4
Konwaliowa 40 1
Kameliowa 1
Zakątek 3
Graniczna 33j 2
9. Buk Boisko sportowe dz. nr 125 3
Przejście graniczne Buk-Blankensee 2
Ścieżka rowerowa przy drodze Buk-Łęgi 2
10. Stolec Droga do Jeziora Stolsko 4
11. Kościno Plac zabaw dz. nr 7/73 1
Razem: 207

 


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s