Reklama r2m

 

Gmina Dobra - doręczanie decyzji podatkowych

Gmina Dobra - doręczanie decyzji podatkowych


Urząd Gminy Dobra informuje o rozpoczęciu doręczania osobom fizycznym decyzji podatkowych na rok 2024.

Przy tej okazji urząd zwraca uwagę na sprawdzanie awiza pocztowego, ponieważ w przypadku dwukrotnie awizowanego pisma, doręczenie uważa się za dokonane.

W okresie poważnych problemów z funkcjonowaniem poczty w naszej gminie otrzymanie wysłanej do nas decyzji może być problemem.

 

Informacja UG Dobra:

 

Uprzejmie informuję, że pracownicy Urzędu Gminy Dobra doręczają osobom fizycznym decyzje podatkowe na 2024 rok.

Jednocześnie informuję, że część decyzji jest doręczana za pośrednictwem Poczty Polskiej. W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na awiza Poczty Polskiej. W przypadku dwukrotnie awizowanego pisma, doręczenie uważa się za dokonane a pismo pozostawia się w aktach sprawy.

Przypominam, że podatek płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku gdy kwota zobowiązania podatkowego nie przekracza 100,00 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. W przypadku otrzymania decyzji w terminie innym niż ustawowo wyznaczonym - termin płatności raty wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Państwa indywidualny numer konta bankowego, na który należy wpłacać podatek zawarty jest w treści decyzji. 

Kierownik Wydziału ds. Podatków
Żaneta Łopyta


Tekst: UG Dobra
Foto: ilustracyjne

 

Reklama r6s