Reklama r2m

 

GIS: wysoki poziom alkaloidów pirolizydynowych w pyłku kwiatowym

GIS: wysoki poziom alkaloidów pirolizydynowych w pyłku kwiatowym


Główny Inspektor Sanitarny (GIS) poinformował o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych w produkcie "pyłek kwiatowy".

Zgodnie z informacją Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego spożycie produktu o podanym numerze partii może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumenta.

 

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt: Pyłek kwiatowy
Numer partii: 26/08/2024 08:36 7/1
Data minimalnej trwałości: 26.08.2024
Producent: Gospodarstwo Pasieczne ,,Sądecki Bartnik” Sp. z o.o. Stróże 235, 33-331 Stróże

 


 

Zalecenia dla konsumentów:
Nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu.


Tekst: Główny Inspektorat Sanitarny - https://www.gov.pl/web/gis
Grafika: Główny Inspektorat Sanitarny

 

Reklama r6s