Reklama r2m

 

Ostrzeżenie GIS

GIS: toksyna w jednej partii ziaren kukurydzy do prażenia


GIS poinformował o wycofaniu jednej partii ziaren kukurydzy do prażenia na popcorn.

Powodem jest wykrycie przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu deoksyniwalenolu w badanych próbkach.

 

Deoksyniwalenol jest toksyną wytwarzaną przez grzyby rodzaju Fusarium, która ma szkodliwe działanie na zdrowie człowieka.

Informacje o produkcie wycofywanym z obrotu:

  • Nazwa produktu: Makar Bakalie Popcorn ziarno kukurydzy do prażenia, w opakowaniach 100 g, 300 g, 500 g, 1 kg
  • Numer partii/: 6447 XXXX (gdzie XXXX oznacza 4 dowolne cyfry)
  • Kraj pochodzenia: Węgry
  • Najlepiej spożyć przed końcem: 12.2021 oraz 09.2021
  • Producent: MAKAR BAKALIE Sp. z o.o. Sp.k. ul. Krakowska 74, 40-391 Katowice

 

 

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać produktów z partii objętej komunikatem.


Info i foto: Główny Inspektorat Sanitarny - https://gis.gov.pl

 

Reklama r6s